Historie - Otto Andersens dagbog

Nogle Dagbogsoptegnelser fra mit Arbejde vedrørende Opførelse af Vejrstationen i DANMARKSHAVN i Årene 1948 og 49.

Efter at være hjemkommet fra Frederikshåb i Foråret 1948, arbejdede jeg med Tilrettelæggelsen af Byggeprogrammet vedrørende Opførelsen af Vejrstationen i DANMARKSHAVN, der måtte sørges for at alle Materialer, og alt Værktøj til den mindste Detalje blev lastet ombord på M/S AMDRUP, hvis der manglede noget når vi kom til Grønland, kunde vi jo ikke gå hen til Tømmerhandleren eller Isenkræmmeren for at købe det manglende.
Ca. den 11. Juni 1948 var alle Materialer inklusive 2 Jeeps og en lille Flyvemaskine lastet, endvidere havde vi ca. 20 Hunde ombord, der var kommet til København via Grønland.
Før vi afsejlede, var der mødt en Del Journalister fra forskellige Blade, desuden var Retha og Ellen inde for at sige farvel og god Rejse til mig, af Ellen fik jeg desuden en stor Buket Blomster.
Derefter gjorde vi Fortøjningen los og stævnede ud på vor Rejse.
Den første Del af Rejsen gik gnidningsløst selv om det ikke var et alt for behageligt Skib at sejle med, det havde Tilbøjelighed til at rulle meget stærkt.
Da vi var kommet ud i Nordatlanten var mine Blomster visnet, jeg kunde ikke selv nænne at smide dem ud og bad derfor Tømrerformanden Møgelberg om at ofre dem til Havet.
Da vi var kommet Nord om Island opdagede jeg pludselig, at der var lyst Kl. 11 om Aftenen, vi havde passeret Polarkredsen.
Nu kom vi ind i både Drivis og fast Is, og Kaptajn Poulsen og 1 Mand mere måtte ud til fods på Rekognoscering på Isen, de gik hver med en lang Træstok, således, at hvis de faldt i en Våge kunde blive hængende i Stokken.

Søndag, den 25. Juli 1948.
Efter 11 Dages kedelig Sejlads med M/S AMDRUP når vi antagelig Land i Dag, men hvilket Land? En ugæstfri øde Kyst uden Mennesker og Huse. Så snart vi kommer så nær til Land som muligt, der er jo ingen Havn, sætter vi en Båd ud og ror ind til Kysten, det er for så vidt et historisk Sted, idet DANMARK-EKSPEDITIONEN var her 1906 til 08, siden har Stedet ligget uberørt hen.
Vi gik nu på Rekognoscering for at bestemme Stationens Beliggenhed, på dette Område er Kaptajn Poulsen Ekspert, idet han tidligere under Krigen har deltaget i Slædepatruljen SIRIUS Slæderejser i Nordgrønland.
Efter at have besigtiget Forholdene på Stedet satte vi Kursen mod AMDRUP, men nu var vi afskåret for at sejle tilbage, idet Isen var drevet ind mod Land, og vi måtte således gå over Isen for at komme ombord. Møgelberg og jeg var kommet bagefter de andre, og samtidig kom der en tyk Tåge, vi gik ud på Isen og kunde ikke få øje på Skibet, vi gik i forskellige Retninger, kom til Revner i Isen vi ikke kunde forcere, og efterhånden anede vi ikke hvor vi var. De havde imidlertid savnet os ombord og fandt ud af at lede os på Vej med Dampfløjten, da vi hørte den kom vi lykkeligt ombord.
Jeg tænker på Retha og Børnene i Dag, vi har altid haft gode Søndage. Nå det er godt med Telegrammerne gennem hvilke vi kan holde Forbindelsen ved lige.

26. Juli 1948.
Påbegyndt Losning af Skib.
Losningen foretages til dels af mine Folk sammen med Søfolkene.
Der er Folk i Lasten, og Folk, der betjener Spillene.
Materialerne sejles i Land med Pontonbåde og opmagasineres foreløbigt ved Kysten. Da der ikke er noget Sted at bo i Land bor og skaffer Folkene stadigvæk ombord, de transporteres frem og tilbage i en Motorbåd, og de minder om en Flok Pirater når de entrer Lejderen langs Skibssiden.
Der er arbejdet 15 Timer i Dag, først Solskin, derefter i øsende Regnvejr. Det er hårdt Arbejde selv om de får Overtid.
Møgelberg og jeg afsætter Grunde men mangler Materialer, der endnu ikke er kommet i Land.

Onsdag, den 27. Juli.
Losningen fortsætter, og Materialerne bringes på Plads.
Jeg bliver hentet ustandselig, selv når jeg er tørnet ind ombord, så må jeg sejle ind med Motorbåden for at se på Sagerne.
Der arbejdes 12 til 15 Timer i Døgnet.

30. Juli 1948.
Jeg har haft meget at bestille, op Kl. 5 om Morgenen, og i Seng Kl. 11 om Aftenen, ingen Frihed, Forholdene ombord ubekvemme, men det bliver vel bedre. Solen skinner Døgnet rundt, så man ved dårligt nok om det er Morgen eller Aften når man vågner. Jeg savner Kone og Børn, men håber de har det godt, det er da bedre end at gå hjemme uden Penge. Her er noget øde og gold, men dejligt Solskin når der ikke er Tåge.
I Dag tager jeg den med ro.

31. Juli til 28. August 1948.
Der er Travlhed med udgravning af Fundamentsrender, Jorden er konstant frosset Året rundt i en Dybde af 70-80 cm, så vi støber på frossen Jord og Is.
Vi opsætter Telte og rejser et Par mindre Huse, så vi har et Sted at bo når Skibet returnerer, hvilket må ske inden Isen bliver for tyk. Vi har installeret Kokken i et af de små Huse, hvor han kan lave Mad, og hvor vi kan spise, det er meget primitivt, men det går.
Vandet henter vi om Sommeren i Elven, hvor ganske vist også Hundene morer sig, og hvor jeg sidder og barberer mig om Morgenen. Det ene Beboelseshus har vi fået rejst så meget, at vi kan sove på Indskuddet i vore Soveposer om Natten, der kan ganske vist ligge et tykt lag Rim på Soveposerne, når vi vågner om Morgenen.
Ind imellem har Møgelberg og jeg været lidt på Udflugt og Jagt i Omegnen. Der findes en stor og meget interessant Drypstenshule ikke så langt fra Stationen, desuden findes Peter Freuchens gamle Overvintringshus opført af gamle Blikplader og Pakkasser, der fandtes endnu Konserves og Cigaretter i Huset, der er for øvrigt begravet en Mand udenfor Huset under en dynge Sten.
Der fandtes for øvrigt også en gammel Båd helt frisk, der havde ligget der siden 1908.

Søndag, den 29. August 1948.
Det er min Fødselsdag i Dag, og det er Søndag. Ingen Telegrammer, det er en Skuffelse, men det er sikkert et Uheld. Møgelberg vil pludselig rejse, han kan ikke holde Tilværelsen i Ødemarken ud, jeg lader ham rejse og bliver selv, har man sagt ja til at udføre et Stykke Arbejde, må man holde Ord. Retha har ret, de brune Øjne skuffer.
Vi har haft en norsk Sælfangerskude liggende heroppe et Stykke Tid, den hedder VÁSLE KARI og rejser i Dag.
Der er Fest om Aftenen, og Kaptajnen udbringer en Skål for mig i Anledning af Fødselsdagen.

30. August 1948.
Der holdes Fridag i Dag, og jeg sover længe, man nyder at have fri ovenpå al Travlheden.
Amdrup returneret, og vi er alene.

31. August til 12. September 1948.
Der arbejdes videre med Færdiggørelse af Husene.
Arbejdstiden er stadig 12 Timer daglig, også om Søndagen.

13. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -6°.
Orkanagtig Snestorm.

14. September 1948.
Ligger vejrfast.

15. September 1948.
Det er Kirstens Fødselsdag i Dag, jeg har sendt et Telegram for nogle Dage siden, det har hun sikkert fået, jeg følger dem alle i Tankerne derhjemme og håber de må have en god Dag.
Vi har skudt den første Bjørn i Dag og har fået Bjørnefrikadeller til Middag. Dagene bliver kortere og koldere i Dag -5°.
Arbejdet går efter Omstændighederne godt. Med Renligheden er det kun så som så, men det bliver nok bedre når alt kommer i Orden. Modtaget Telegram fra Kirsten, det var dejligt.

16. September 1948.
Det er fint Vejr med Solskin, Temperatur -7°.
Arbejdet går stadig godt, men det er skralt med Renligheden, det er vanskeligt at skaffe Vand, så man må spare.
I Dag fik vi Bjørnebøf til Frokost.

17. September 1948.
Blæst, koldt Vejr med lidt Sne, Temperatur ca. -5°.
Vinteren bliver nok længere end jeg havde regnet med. Dagene er allerede korte, og snart kommer Mørketiden. Udover den faste Arbejdstid, har vi haft en Del Overarbejde, men nu skal Arbejdstiden ikke være over 12 Timer, man må jo også have lidt Fritid. I Dag fik vi igen Bjørnebøf til Frokost. Jeg har ikke læst meget siden jeg var ombord på Amdrup, da læste jeg "Rotten", og god Bog og Rethas Fødselsdagsgave til mig, men jeg vil snart til at have det lidt mere behageligt nu. Mine Tanker går hjem til Kone og Børn.

18. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -3°.
Det er atter Snestorm, og alt udvendigt Arbejde må hvile.

19. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -5°, bedre Vejr, og ved Middagstid atter Solskin. Jeg har hentet Vand i Jeep i Dag sammen med Kaptajnen.
Jeg vil nu snart til at holde fri om Søndagen, man trænger til det.

20. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -10°, fint Vejr med Solskin.
Der er faldet 1 Mand ned af Taget på Stationsbygningen og har forvredet Foden. Arbejdstiden er nu kun fra 7 Morgen til 7 Aften, det er noget af en Lettelse.
Jeg tænker på dem derhjemme og er taknemmelig hver Gang jeg hører fra dem. Ellers går alt godt.

21. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -11°. Intet særligt Nyt.

22. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -8°, intet særligt Nyt.

23. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -7,5°.
Vi spiser stadig Bjørnebøf, men mangler frisk Kød, og Eli skød en Moskusokse i Går, jeg fik Hornene, der var ualmindelig flotte.
Vi må antagelig tænke på at skyde et Par af de dårligste Hunde på Grund af Hundefodermangel.

24. September 1948.
Temperatur Kl. 6 Morgen -11°, fint Vejr, intet særligt Nyt.

25. September 1948.
-10°, det er atter orkanagtig Snestorm og svært at færdes ude.
Der arbejdes indendørs, men alt sinkes på Grund af Kulde og Storm.

26. September 1948.
Temperatur -7,5°, fint Vejr. Det er Søndag, og så har jeg altid lidt Feststemning. Vi arbejder heller ikke så længe i Dag.
Det er mærkeligt, når man lever under primitive Forhold, hvor lidt der skal til at glæde en. Bare det, at holde fri en Søndag Eftermiddag føles som en stor Glæde.
Eli har skudt 3 Moskusokser, men der var en Flok på 17, det er gigantiske Dyr med kolossale Kræfter.

27. September 1948.
Temperatur Min. -11°, Max. -8°, meget fint Vejr, jeg har lidt Hjemve somme Tider, men i Dag fik jeg Telegram fra Retha med alt vel, det glæder mig. Jeg håber snart Stationen kommer i Gang, så vi kan få regelmæssig Forbindelse med hinanden.

28. September 1948.
Temperatur Min. -11°, Max. -3°.
Det er Maskinmesterens Fødselsdag, og der gives Kage og Romtoddy.
Diskussionen er jævnt kedelig, det er ikke noget for mig, jeg går ind til mig selv og tidligt i Seng.

29. September 1948.
Temperatur -8,5°. Det er pænt Vejr, men ret kedeligt, Omgangstonen passer mig ikke. Jeg har regnet min Indtægt ud pr. 30.9 Kr. 3600, det bliver måske mindre fremover.
Her er halvtrist, men man skal jo igennem Vinteren.

30. September 1948.
Temperatur -8,5°, fint Vejr. Jeg keder mig grundigt i Dag, man har nok for megen Fritid. Der har været en del Bryderi med Arbejdet, men det går jo nok. Ellers alt vel.

1. Oktober 1948.
Temperatur -14° med fint Vejr.
Jeg havde en hyggelig Aften i Går sammen med Kaptajn Poulsen.
Jeg har siddet og læst alle Brevene fra Retha, det har glædet mig meget, det er lige som vi kommer hinanden nærmere, og jeg glæder mig til Hjemkomsten.
Jeg har også fået Breve fra Astrid og Ellen, de er begge gode Søskende.

2. Oktober 1948.
Temperatur -16° ellers fint Vejr. Intet særligt at bemærke.

3. Oktober 1948.
Temperatur -10°, fint Vejr.
Man arbejder endnu 8,5 Timer om Søndagen til Kl. halv fire, men det må snart høre op. Jeg har hængt Rethas og Børnenes Billede op på Væggen i Dag, det har ellers stået i Reolen. Jeg har sat lidt Tøj i blød i en Spand Vand, det er primitivt, men jeg vænner mig til det. Desuden har jeg støvet lidt af. Fra Kl. halv fire vil jeg holde Søndag.

4. Oktober 1948.
Temperatur -9°, gråt og trist Vejr med lidt Sne.
Jeg har vasket Klatvask igen, det er svært at få Tøjet rent, jeg har kun 2 Spande til at vaske i og det må foregå inde i Værelset, da Vaskerummet endnu ikke er i Orden. Desuden har jeg haft travlt med Arbejdet i dag.

5. Oktober 1948.
Temperatur -11°, Snestorm.
Is i Skæg og Øjenbryn når man færdes ude. Vi har i Dag fået Sællever til Frokost, det smager ganske udmærket. Håber de har det godt derhjemme. Ellers intet særligt Nyt.

6. Oktober 1948.
Temperatur -11°, Snefygning.
Arbejdet går godt fremad, men der er Besværligheder med et Par af Svendene.
Alma har sendt Telegram, hun har været i Brede og melder alt vel.

7. Oktober 1948.
Temperatur -11,5°, Solskin med kold Blæst.
I Går faldt Gylden ned fra en Buk og har antagelig klemt et Par Ribben, han er halvsløj. Tiden går egentlig hurtig, men jeg tror nu ikke jeg vil her op igen.

8. Oktober 1948.
-15°, fint men koldt og blæsende Vejr.
Arbejdet er gået rigtig godt i Dag, og jeg beslutter vi holder fri på Søndag.

9. Oktober 1948.
-17°, fint Vejr.
Jeg har modtaget grønlandske Penge på mit Kreditiv, jeg har hævet 50 Kr. til Telegrammer, nu er det nemlig muligt at telegrafere så meget man lyster. I Morgen, Søndag holder jeg fri.

10. Oktober 1948.
-17°. Har sovet til Kl. 9 i Dag. Jeg har vasket mig selv i Dag nogenlunde for første Gang siden jeg rejste hjemmefra.
Det er hyggeligt at holde Søndag.

11. Oktober 1948.
-17°, gråt og trist Vejr. Vi får antagelig Stationen i Gang meget snart. Ellers intet særligt Nyt.

12. Oktober 1948.
-17°, fint Vejr. Har i Dag fået Telegram fra Retha med alt vel, det liver op. Det bliver koldere hen under Aften ca. -20°.

13. Oktober 1948.
-20°, fint Vejr. Man kan ikke helt stole på alle Folkene, de begynder at lide under de triste og ensomme Forhold.

14. Oktober 1948.
-14°, Snestorm. Folkene bliver mere og mere deprimerede og trætte, man må jo tage Forholdene som de er og opmuntre dem så meget som muligt.

15. Oktober 1948.
-14°, det var i Går Orkan med Vindstyrke 9-12, og Materialer og Brædder fløj gennem Luften. Har telegraferet hjem.

16. Oktober 1948.
-14°, fint Vejr. Solen har skinnet i Dag, det vil ikke vare længe før den forsvinder i 3 og en halv Måned. Poulsen vil ikke betale Overarbejde for Køkkenhjælp om Søndagen, jeg fremkom med en Ordning, der blev accepteret. Arbejdet går godt.

17. Oktober 1948.
-17°. Det er Søndag i Dag og meget fint Vejr. Jeg holder fri i Dag men har måttet klatvaske og stoppe Strømper, men jeg blev færdig ved 3-Tiden. Til Middag fik vi en dejlig mør Moskussteg med Rødvin og Madeira til Desserten. Efter Middag fik jeg en hyggelig Snak med Palsby, der er Student og Radiosondemand heroppe. Kaptajnen er også en behagelig Mand at tale med. Når man holder fri savner man mere det hjemlige.

18. Oktober 1948.
-20°, fint Vejr. Det er egentlig ikke koldt, men det er lumsk, og man må være påpasselig. Kaptajnen og jeg har gået og sorteret Materialer i Eftermiddag. Der ses mange Bjørnespor, men hidtil har vi kun skudt en, hvorimod en hel Del Moskusokser. Den nye Radio har ikke virket tilfredsstillende, men det vil sikkert rette sig.

19. Oktober 1948.
-20°, blæsende og koldt Vejr. Der er i Dag udleveret Lammeskindsstrømper, samt Tæpper, Hovedpude, 1 Lagen og et Pudebetræk.
Soveposerne bliver i det lange Løb ubekvemme. Nu er Timandshuset snart beboeligt, så jeg får mit eget Værelse i Hovedbygningen, det er rart. Kaptajnen og jeg talte i Går om Skibslejlighed hjem og aftalte, at ved vanskelige Isforhold vilde vi starte midt i Maj med Hundeslæde til Daneborg, der skulde Skib være sikkert, nå vi kommer nok hjem.

20. Oktober 1948.
-12° med orkanagtig Storm og Snefygning. Dagene er ved at blive korte, vi går ind i Mørketiden. Jeg hører undertiden Radioen fra Danmark Kl. 9, Kl. 10 hjemme, vi regner med Greenwichtid og hører Vejret der, det er jo lidt anderledes end her.

21. Oktober 1948.
-16°, fint Vejr. Vi får antagelig elektrisk Lys i Spisestuen i Dag. Arbejdet går stadig godt, selv om det er svært at stille alle tilfreds.

22. Oktober 1948.
-16°, fint Vejr. Der er skudt 3 Bjørne i Dag, de unge Telegrafister er fyldt med Blodtørst, den Mand der først ser en Bjørn ejer Skindet, selv om en anden skyder den. Telegrafisterne er ganske unge Mennesker, og de skal, indtil Stationen er færdig, arbejde med ved Opførelsen af Bygningerne sammen med de egentlige Fagfolk, det er ikke altid de kan ramme Sømmet, men de kan da prøve at ramme så nær ved som muligt. Det gik ikke hjemme, men her må man tage Forholdene som de er.

23. Oktober 1948.
-17°, stærk Blæst med Fygning. I Aften skal vi have Bjørnebøf til Middag, det smager godt men er lidt sødligt. Hvis Vejret tillader tager nogle af Sted i Morgen med Hundeslæde til Mørkefjord. Jeg bliver hjemme. Poulsen vilde have mig af Sted, da han selv havde travlt, og jeg skulde så køre den ene Hundeslæde, det vilde jeg nu ikke, da jeg ikke har kørt med Hundene før. Det er også rart at holde sin Søndag i Fred og Ro så vidt muligt.

24. Oktober 1948.
Fint men koldt Vejr. Poulsen, Grønlænderne og 3 Svende er kørt med Hundeslæde til Mørkefjord. Jeg har vasket lidt men er færdig Kl. 2, og nu vil jeg forsøge at holde Søndag. Telegrafisterne tilbringer i øvrigt Dagen med Dumheder og Banaliteter og med at bagtale Kaptajn Poulsen, det er en slags Polarkuller, så det skal være dem tilgivet. Jeg tænker på dem derhjemme.

25. Oktober 1948.
I Dag har jeg fået Telegram fra Retha og Børnene, de har det godt, og det er jeg glad og taknemmelig for. Arbejdet går fremad om end det kunde være bedre, det skal helst være færdigt på en Gang, og det er jo umuligt. Jeg er flyttet ind i mit nye Værelse, og nu skal der tapetseres, ferniseres og stilles Skabe op. Det er rart at få Orden i Sagerne.

26. Oktober 1948.
-22°, fint Vejr. Jeg har købt en Penolpen af Kokken for 50 Kr., Kuglepennen virker nemlig ikke mere. Jeg har skuret og ferniseret Gulvet i mit Værelse.

27. Oktober 1948.
-23°, fint Vejr. Har i Dag besøgt Grev Knuths Hus i Mørkefjord med Jeep over Isen, en Distance på ca. 55 km, der var en Del Moskusokser og nogle Bjørnespor. Man må være godt klædt på til sådan en Tur, det var i øvrigt interessant, Isen var god, men Vognen er jo tung, og vi sad for en Sikkerheds Skyld med en Dolk i Hånden for at skære os ud af Kalechen, hvis Isen skulde briste, men den holdt heldigvis. En Gang imellem måtte vi stoppe og løbe lidt for at få Varmen, man kan ellers let få Forfrysninger, men det gik alt sammen godt.

28. Oktober 1948.
-24°, fint Vejr. I Dag har vi sandsynligvis set Solen for sidste Gang i År, så kommer den så småt igen medio Februar næste År. Det er en trist og mørk Tid som kun den der har prøvet det kan forestille sig, men man ved jo Solen kommer igen. Ved en sådan Lejlighed går Tankerne hjem til Sol og Familie.

29. Oktober 1948.
-24°, fint Vejr. Solen sås et Øjeblik over Horisonten, men det er også sidste Gang.

30. Oktober 1948.
-25°, gråt og trist. Solen er nu under Horisonten, man så dens Genskin på Fjældene nede mod Syd. Farvel du dejlige Sol med dit Lys og din Varme, jeg venter dig med Længsel tilbage om 3 og en halv Måned. Jeg ved du svigter ikke. Fra Mandag nedsættes Arbejdstiden med 3 Timer, der begyndes Kl. 8 og sluttes Kl. 5. Det giver antagelig 2 Overtimer, men det er ikke i Orden endnu.

31. Oktober 1948.
-16°, fint Vejr. Sov længe i Dag, senere stoppet Strømper og vasket mig. I Eftermiddag har jeg og 2 andre været ude at sætte Rævefælder, men jeg tror nu ikke vi fanger nogle, der er kun få Ræve lige i Omegnen. Det har været ualmindeligt fint Vejr, og der har været Snefald sidste Nat, man savner jo Solen, det er halvmørkt midt på Dagen.

1. November 1948.
-22°, stærk Blæst med Snefygning. I Dag arbejder man kun 9 Timer heraf 2 Overtimer, det er behageligt. Jeg har fået almindelige Tæpper og Vattæpper, samt Lagner, og det er dejligt i Forhold til den trange Sovepose, desuden har jeg elektrisk Lys, så Forholdene er efterhånden blevet tålelige.

2. November 1948.
-11°, Blæst. Det hele går i den daglige Gænge med små Fortrædeligheder, men også små Behageligheder, og Tiden går nogenlunde. Men jeg tager ikke til Grønland igen uden Familie, og den vil vist betakke sig.

3. November 1948.
-14,5°, fint Vejr. Har telegraferet hjem. Der arbejdes i disse Dage på et Instrumenthus ca. 1,5 km fra min Bopæl, man må på Turen frem og tilbage være bevæbnet enten med Revolver eller Riffel.

4. November 1948.
-19°, fint Vejr. Intet særligt Nyt.

5. November 1948.
-19°, kold Blæst. I Dag er Stationen officielt i Drift, og man hører for første Gang Vejrmelding fra Danmarkshavn i den danske Radio. Jeg spekulerer på, om man derhjemme har hørt vor Vejrmelding i Radioen.

6. November 1948.
-23°, blæsende og meget koldt Vejr. Der er for lidt Stationsmandskab, og Kaptajnen og jeg opsender Ballon med Radiosonde hver Dag og tager Vinklerne med Theodoliten, det er et koldt Job når det blæser som i Dag, jeg opdager, at jeg har glemt en masse af hvad jeg har lært både matematisk og på anden Måde, men det er interessant at sætte sig ind i Tingene igen.
Har det ellers godt.

7. November 1948.
-23°, koldt og blæsende Vejr. Vasket mig i Formiddag, været ude at opsende Ballon i Eftermiddag, desuden stoppet Strømper, det har egentlig været en ganske hyggelig Søndag, men jeg tænker altid mest på dem derhjemme om Søndagen, jeg synes jeg skylder Kone og Børn så uendelig meget, så noget lærer man af Ensomheden, idet man prøver sig selv. Der er ikke meget Lys om Dagen, men vi har stadig et Par Timers Tusmørke.

8. November 1948.
Jeg havde en forholdsvis god Søndag i Går. Jeg har lavet Akkord med Grønlænderne om at vaske mit Tøj for 10 Kr. pr. Måned. Jeg har allerede modtaget det første, og det var rigtig pænt, det er rart at være fri for det Vaskeri.

9. November 1948.
-21°, stille Vejr. Modtog sent i Aftes Telegram hjemmefra med alt vel. Jeg har for at være i god Tid sendt et Telegram til Karens Fødselsdag, håber hun får en god Dag. Modtog desuden i Går Telegram fra Weber med Påskønnelse af Arbejdet, modtog også de nye Lønninger som jeg dog ikke forstod men måtte udbede mig nærmere Oplysninger om. Lønnen er antagelig steget lidt.

10. November 1948.
-25°, blæsende og koldt Vejr. Solen er for længst væk, men endnu er der lidt "Lys" et Par Timer midt på Dagen, man ser en lyserød Stribe langt nede mod Syd, det er Solstrålerne, der brydes i Atmosfæren som de rammer meget skråt, det kan bl.a. bevirke, at man kan se Solen inden den er oppe, og efter den er nede. Nu kommer snart den rigtige mørke Tid, og så begynder man så småt at vente på Lyset igen. Det bliver rart.

11. November 1948.
-18°. Intet særligt Nyt.

12. November 1948.
-19°. Det bliver mørkere for hver Dag der går, men det er en Trøst, at snart vil det gå den anden Vej igen. Arbejdet går stadig fremad, men den ene Dag er omtrent som den anden, og det bliver let kedelig nu Arbejdstiden er kortere. Der er næsten konstant 1 Mand syg, jeg tror det til dels er psykisk, og det er ikke rart heroppe. Selv er jeg gået fri og er rask.

13. November 1948.
-20°. Det er Karens Fødselsdag i Dag, og jeg har sendt Telegram, gid du må få en god Fødselsdag. Jeg vilde godt have været hjemme, men det er jeg nok til næste År.

14. November 1948.
-20°. Stille og rolig Søndag. Intet særligt Nyt.

15. November 1948.
-23°. Dagen går som alle de andre Dage, men man kommer ikke udenom, at disse mørke Dage virker deprimerende. Man mærker det også på Arbejdet, der er ikke rigtig nogen Arbejdslyst, men man må jo ikke gøre det værre end det er, men se fremad mod den lyse Tid.

16. November 1948.
-22°, stærk Blæst med Fygning. Det er nu snart helt mørk midt på Dagen, hvis da ikke Månen skinner. Det går alt sammen langsomt og trevent, men det bliver nok godt når Lyset kommer igen. Det er ikke lige morsomt altid, og jeg ved også at Kaptajn Poulsen er dygtig ked af det, men vi trøster os med, at det snart bliver Sommer igen.

17. November 1948.
Temperatur -20,5°. Telegram hjemmefra, Karen siger tak for Fødselsdagshilsen, ellers intet særligt Nyt.

18. November 1948.
-24,5°, tiltagende Blæst. Folkene er svære at omgås, men det går, når man ikke tager noget højtideligt.

19. November 1948.
-24°. Intet særligt Nyt.

20. November 1948.
-22°, stille Vejr. Jeg venter stadig på Telegram fra Firmaet angående Lønningerne, de er noget langsomme til at svare.
Kosten er næsten hver Dag Moskusokse under en eller anden Form. Den Konserves vi har skal gemmes til Sommer, når vi ikke kan få frisk Kød længere.

21. November 1948.
-24°. Jeg nyder atter at holde Søndag, det er jo lidt ensomt, navnlig i Mørketiden, men det er alligevel en Festdag, det er trods alt bedre at arbejde her i Ødemarken end gå ledig hjemme.

22. November 1948.
-24,1°, Vindstyrke 7. Jeg havde ved Ballonopstigningen i Dag nær fået en Forfrysning i Næsen, den var helt hvid, og jeg måtte gnide den i Sne, så det blev heldigvis ikke til noget. Men man må være meget forsigtig i denne Kulde, specielt når det blæser.

23. November 1948.
-27°. Har i Dag sendt Blomster hjem i Anledning af vor 9 Års Bryllupsdag, de skal først udsendes d. 3. December, jeg håber de bliver pæne.

24. November 1948.
-28°. Mørketiden gør Folkene mere og mere uomgængelige og pirrelige, og de må omgås både med Varsomhed og Bestemthed.

25. November 1948.
-24°. Jeg har i Dag afsendt Juletelegrammer, det er tidligt, men af Hensyn til Mængden og Travlheden må de indleveres allerede nu. Vi spiser snart Moskuskød hver Dag.

26. November 1948.
-27°. Intet særligt Nyt.

27. November 1948.
-24°. Dagene bliver mere og mere ensomme, jeg læser en Del om Aftenen, men ellers er der ingen Afveksling, stadig intet Nyt angående Lønninger.

28. November 1948.
-23°, Snevejr. Sovet længe i Dag og læst en Del, desuden også om Søndagen opsendt Ballon, men det varer højst 1 Time.

29. November 1948.
-22°. Der er kun de daglige Småbesværligheder, men de gør trods alt at man holder sig vågen. Konstant 1 Mand syg.

30. November 1948.
-26°, afvekslende vindstille og kold Blæst. Intet særligt Nyt.

1. December 1948.
-31°. Så kom December, og nu er de vel så småt ved at forberede Julen derhjemme, der er stadig Vrøvl med enkelte Folk, men det liver trods alt op. Jeg har i Aften fået Lykønskningstelegram fra Retha i Anledning af 9 Års Bryllupsdag. Det var sendt i Dag og modtaget i Dag.

2. December 1948.
-32°, stille Vejr. Der er igen skudt 3 Hunde grundet Mangel på Hundefoder. Gylden optrådte i Dag særlig ubehøvlet, da jeg påtalte, at han fyrede så kraftigt, at Ilden stod op af Skorstenen, hvilket er farligt. Nå den Slags er nem at ordne, man fratager dem simpelthen Arbejdet, når der så er gået et Par Døgn får Piben gerne en anden Lyd.

3. December 1948.
-32°. Det er vor Bryllupsdag, og jeg har sendt Blomster. Jeg ved ikke om du har Penge til Termin og til Jul, men jeg har sendt dig 300 Kr. i Dag, jeg håber I kan bruge dem og få en god Jul. Jeg holder meget af dig og Børnene.

4. December 1948.
-29°. Intet særligt Nyt.

5. December 1948.
-32°. Har tilbragt en stille rolig Søndag, kun afbrudt af Opsendelse af Radiosonde, der skal op hver Dag når Vejret tillader det. Jeg får læst en Del, men det kniber med at finde Lekture.

6. December 1948.
-34°, Vindstyrke 6. Det er halvkoldt i Dag, da det blæser, og man skal passe på ikke at få Forfrysninger. Desuden er det mørkt. Det kniber med at få det rigtige Skub i Folk i denne Tid, og det er ikke altid lige morsomt at være Leder af et Stykke Arbejde under disse Forhold.

7. December 1948.
-34°, Vindstyrke 9. Det er meget besværligt at kæmpe sig frem mod Stormen i Dag, og Kulden går gennem Marv og Ben. Ballonopsendingen er besværlig. Kaptajn Poulsen har i Radioen aftalt med Grev Knuth, at han og jeg kan returnere til Daneborg med en af Knuths Maskiner, hvis der ingen Skib kommer.

8. December 1948.
-30°, Blæst. Det er snart blevet koldt at sidde ude i fri Luft, når man skal på WC, men når det endda er stille Vejr går det, ellers er den skrap. Ved slige Lejligheder må man være forsynet med en lang Stok for at holde Hundene på Afstand. Jeg håber de afsendte Penge er modtaget.

9. December 1948.
-28°, Vindstyrke 9. Det er næsten umuligt at færdes ude i Stormen i Dag, men vi har alligevel sendt Radiosonden op. Vejen mellem Stationsbygningen og Radiosondebygningen er svær at forcere, og Øjnene fryser til på Vejen, desuden har man en masse Tøj på, hvad der besværliggør Gangen. Ingen Sigtbarhed grundet Snestorm.

10. December 1948.
-28°, stille Vejr. Det føles ligefrem så varmt i Dag, at man sveder på Grund af det blikstille Vejr, det er en slem Forskel fra i Går.

11. December 1948.
-31°, Blæst. Termin i Dag, men her er man jo fri for Kongens Foged og Skrædderregninger. Jeg skal til at lytte efter Julehilsener i Radioen, jeg ved nemlig ikke, hvornår de kommer.

12. December 1948.
-28°, Blæst. Har fået Besked fra Weber angående Løn, dog ikke min egen, det må ordnes ved min Hjemkomst, det er første Gang jeg arbejder uden at vide hvad der betales for det. Nu holder jeg en stille og fredelig Søndag.

13. December 1948.
-27°, Snestorm. I Dag kom Radiosonden ikke op på Grund af Vejret, Propellen blev ødelagt på 2 allerede under Afprøvningen. Har fået Svar på det nye Lønningsregulativ, og der er en Del Utilfredshed, og med rette.

14. December 1948.
-22°, Orkan. Stormen i Går tiltog hen under Aften til Orkan, og i Dag er den yderligere tiltaget i Styrke. Det er næsten umuligt at færdes udendørs, og man må næsten kravle for at forcere de ca. 30 m mellem Hovedbygningen og 10-Mandshuset. Vejen mellem Hovedbygningen og Stationen er forsynet med et Sikkerhedsreb til at vise Vejen. Det knager og brager i Husene, jeg håber de holder, men de ryster slemt og Væggen buer. Det er det værste Vejr jeg nogensinde har oplevet, men det får vel Ende engang så man kan komme ud for at tage et Overblik over Situationen.
PS. Der er blæst et stort Bjørneskind væk.

15. December 1948.
-23°, Storm. Orkanen aftog i Nattens Løb til almindelig Blæst, men nu er det atter Storm, dog ikke Orkan. I Aftes kom de første Julehilsener, og jeg sad ved Radioen til Kl. 2.

16. December 1948.
-23°, Blæst. Det har været stille Vejr, men det blæser nu igen. Jeg ved nu at Julehilsener til Danmarkshavn kommer d. 22., og jeg venter spændt. Vi har skudt 2 Moskusokser i Dag, så vi har Kød nok selv om det bliver lidt ensformigt i Længden.

17. December 1948.
-24°, stille Vejr. Har i Dag fået Telegram hjemmefra om at Kirsten vil sende Radiohilsen den 22. Kl. 0,15 dansk Tid, det glæder jeg mig til.

18. December 1948.
Vejret er gråt og trist, bare det ikke bliver dårligt Vejr igen. Ellers intet Nyt.

19. December 1948.
-24°. Det er atter orkanagtig Snestorm, vi forsøger at opsende Radiosonde men må opgive på Grund af Stormen. Det er næsten ikke til at kæmpe sig igennem, og Øjnene fyger til. Geværerne virker heller ikke altid, hvis man skulde møde en Bjørn. Man kan heller ikke høre Radio, når Vejret har denne Karakter.

20. December 1948.
-25°, Snestorm. Det er i Dag Mors Dødsdag, og mine Tanker går tilbage til dengang hun levede. Jeg har haft gode Forældre, der har gjort uendelig meget for mig.

21. December 1948.
-25°. Det er i Dag den korteste "Dag", og vi går atter fremad mod Lyset. Vi hørte Julehilsener i Nat, og jeg fik en Snaps og en Øl og kom først op Kl. 12 i Dag. Det er man slet ikke vant til, og man har det meget bedre, når det hele går normalt.

22. December 1948.
-25°. Venter Julehilsener hjemmefra i Aften.

23. December 1948.
Hørte i Går Julehilsener hjemmefra fra Kirsten, Bitten, Retha og Astrid, det var morsomt at høre Kirstens Stemme, og det varmede meget at høre Rethas Stemme, også Astrid og Bittens Hilsener glædede mig. Jeg håber snart Stig må blive rask igen, og jeg glæder mig over Rethas og Børnenes Helbred. Det var en dejlig Dag, Hilsenerne blev optaget på Stålbånd her, og jeg har hørt dem igen i Dag.

24. December 1948.
-27°, stille Vejr. Det er Juleaften i Dag. Det bedste er de Hilsener jeg fik hjemmefra, jeg fik også en Speakerhilsen fra Vamdrup. Det var en stille og rolig hyggelig Juleaften med god Mad, nemlig mørt Moskussteg, jeg mindes også Juleaften i Frederikshåb. Jeg håber også at Retha og Børnene holder en god Juleaften, og jeg glædes ved den Lykke, der er mig beskåret.

25. December 1948.
-31°, koldt og blæsende. Vi har opsendt Radiosonde, det gik nogenlunde. Ellers intet Nyt.

26. December 1948.
-33°, stille Vejr. Nu er Julen snart forbi, og vi må se at komme i Gang med Arbejdet.

27. December 1948.
-32°, stille Vejr. Intet særligt Nyt.

28. December 1948.
-27°, Snefygning. Fik i Går Telegram fra Astrid, det var jeg glad for. Ellers intet Nyt.

29. December 1948.
-27°, Orkan med Vindstyrke 12. Man kan kun udrette indvendigt Arbejde i dette Vejr. Modtog i Aftes Telegram fra Edvard og Doris.

30. December 1948.
-25°, Orkan, men senere på Dagen stille Vejr. Modtog i Aftes Telegram hjemmefra, også Hilsen fra Firmaet. Retha ønsker på Gensyn i det nye År.

31. December 1948.
-25°, Blæst. Vi har holdt den halve Dag fri i Dag, og i Aften skal vi have Grønlangkål. Fået Telegram fra Frederikshåb i Dag. Året er alt i alt gået fortræffeligt, og uden større Uheld, hvad der er af stor Betydning her oppe, hvor ingen Lægehjælp findes. Selv om der har været små Fortrædeligheder, er der kun Grund til at være tilfreds med Arbejdet, og man har også fået rystet noget af Støvet af Hjernen og lært noget af Forholdene heroppe.

1. Januar 1949.
-26°. Nytårsfesten blev lidt animeret, men dog ikke slemt. Jeg har sovet til Kl. 4 i Dag. Ja så gik det gamle År, og det nye er begyndt, det er lige som en Skillelinie. Jeg tænker på dem derhjemme, hvor er vi egentlig lykkelige.

2. Januar 1949.
-26°. Det er stadig mørkt, men det er som man kan se en svag Lysning langt nede mod Syd. Ja så er det sidste Helligdag i denne Omgang, og nu skal vi til at tage fat igen.

3. Januar 1949.
-27°. Vi er nu begyndt på det nye Arbejdsår, og jeg håber det må gå lige så godt som det gamle. Der gisnes om, at der er set Raketsignaler og tændte Lygter i Nærheden af Stationen, om det har noget på sig ved jeg ikke, men der kan jo være Flygtninge, Spioner o.l., men jeg håber det ikke. Man går næsten altid bevæbnet.

4. Januar 1949.
-32°, stille Vejr. De forskellige er ved at blive trætte af Mørketiden, den går dem mere eller mindre på Nerverne. Også jeg kan mærke det. Selv om jeg heldigvis er rask, kan man mærke en vis Indflydelse på Almenbefindendet både sjæleligt og legemligt. Men nu nærmer Tiden sig jo heldigvis for Solens Genkomst, det bliver omkring den 13. Februar.

5. Januar 1949.
-31°, stille Vejr. Jeg er ikke længere fast Medhjælper ved Radiosonden, der er nu Mandskab nok.

6. Januar 1949.
-32°, stærk Blæst med Fygning. Det daglige Arbejde går godt igen. Jeg fik atter Forfrysning i Næsen i Dag bare på få Minutter ved at gå på WC, det sker jo i fri Luft, så man må skynde sig når det blæser.

7. Januar 1949.
-28°. Arbejdet går nogenlunde, men alle venter på Solen.

8. Januar 1949.
-32°. I Aften skal man vaskes og have Bad, dertil har man kun et Vandfad med varmt Vand, men det går efterhånden meget godt. Jeg vasker også Gulv om Lørdagen i mit Værelse, så går Tiden da med det. Desuden har jeg lige fået mit Vasketøj fra Grønlænderne, så der må nok stoppes Strømper. Vasken er nogenlunde pæn, men dog ikke som når Retha har vasket.

9. Januar 1949.
-35°, stille Vejr. Jeg har holdt en stille og rolig Søndag. Kl. 6 spises der Middag, det er næsten altid det samme, nemlig Moskusoksesteg, men det smager udmærket, når det bare er mørt, hvad der godt kan knibe, idet vi fortrinsvis skyder de gamle bedagede Dyr.

10. Januar 1949.
-34°, stille Vejr, senere Snestorm. Det er nu ved at blive rigtig koldt i Danmarkshavn, og det er ret stormfuldt. Stormene kommer ret pludselig i Løbet af 1/2 Time, og det bliver ligeledes pludselig stille igen. Der er ved at komme Gang i Sagerne igen, og Tiden går hurtigt.

11. Januar 1949.
-35°. Det kan være et ubehageligt Klima i disse Egne med Kulde, Blæst, Storme og Orkaner. Men det er alligevel bedre end den danske Vinter med idelig skiftende Tø og Frost, Regn og Sne o.l. Heroppe er der konstant Frostvejr i hvert fald de 9 af Årets Måneder, der er dejlig frisk Luft, og Snue og Forkølelse kendes slet ikke her.

12. Januar 1949.
-30°, hård Blæst med Sne, senere stille Vejr. Arbejdet går godt, ellers intet at bemærke.

13. Januar 1949.
-28°. Den sidste Orkan har revet en Bane Pap løs på Stationen, det er billigt sluppet. Der er i Dag ca. 1 Måned til Solen kommer igen, man kan midt på Dagen se en svag Rødme i Horisonten, men ellers har det i den sidste Tid været lysere om Natten end om Dagen grundet Månen. Jeg venter Telegram hjemmefra.

14. Januar 1949.
-27°. Denne sidste Del af Mørketiden er lidt trist, men den får da Ende, det er allerede så småt begyndt at lysne midt på Dagen. Maskinmesteren er særlig deprimeret i denne Tid, hans Maskiner går ham på Nerverne. Men det går da stadig fremad.

15. Januar 1949.
-27°. Vi har opdaget, at vi har så småt med Kul, så vi kun kan have Varme på Værelserne lidt af Eftermiddagen og om Aftenen.
Jeg hører i Radioavisen at der er mild Vinter i Danmark og streng Vinter i Grønland, men det passer vist ikke helt, de Steder jeg har boet er det mildere end i fjor.

16. Januar 1949.
-29°. Jeg modtog sent i Aftes Telegram hjemmefra, de har det godt, hvad jeg er glad for. Jeg længes hjem i Øjeblikket, men det har også været en væmmelig Tid. Jeg talte med Ingeniør Sørensen fra Grønlands Styrelse i Angmagssalik i Går Aftes, han mente Støbningen her var mindst lige så god som andre Steder. Han var meget tilfreds med Danmarkshavn.

17. Januar 1949.
-29°, Snestorm, Vindstyrke 10-11. Der har været hundekoldt i Dag uden Varme på Værelserne, men nu har jeg da tændt op i Kakkelovnen. Det kniber jo med Kullene, og man har jo også sørget for, at der ingen Læge findes, nå det går nu nok alt sammen, men man skal jo have Lov til at brokke sig lidt en Gang imellem.

18. Januar 1949.
-29°, hård Orkan med Sne. Det er meget besværligt og forbunden med Livsfare at færdes til Fods ude alene. Orkanen er om muligt endnu værre end den vi havde den 14. December f.Å. Jeg har før fundet en vis Hygge ved Storm, men det er ikke Tilfældet her, men jeg tror også det er noget af det værste der findes her.
Forhåbentlig slipper vi fra det uden større Skade også denne Gang.

19. Januar 1949.
-18°, Orkan. Der er ikke arbejdet om Formiddagen på Grund af Vejret, men om Eftermiddagen arbejdes indendørs.

20. Januar 1949.
-17°, Snestorm, senere stille Vejr. Der er anrettet en Del Småskader under Orkanen som ventet, men vi er sluppet billigt, det er kun Bagateller. Derimod er Tømmer, Brædder og Flager smidt gennem Luften i meget stor Afstand.

21. Januar 1949.
-27°, stille Vejr. Man er i Gang med at udbedre Skader efter Orkanen. Jeg fik et Telegram med et lille Digt med ulæselig Underskrift forleden, det viser sig nu at være fra Ellen, det er pænt af hende at huske på mig.

22. Januar 1949.
-26°, skiftevis Blæst og stille Vejr. Der er udbedret Tagpap på Tagene, og andre Reparationer i Dag, det er koldt, men ikke slemt. Jeg tror ikke det varer så længe før der bliver til at arbejde ude igen, det er sundt med frisk Luft.

23. Januar 1949.
-24°, afvekslende Storm og stille Vejr. Da der skal spares på Brændselet, og det er Søndag, har jeg sovet til Kl. 11. Jeg modtog sent i Går Aftes Telegram fra Retha, hun skal bruge 200 Kr. til Børnenes Tøj. Pengene vil blive sendt omgående.

24. Januar 1949.
-29°. Intet særligt Nyt.

25. Januar 1949.
-31°, stille Vejr. Om Dagen ingen Ild i Kakkelovnen, desuden WC i det fri, det må siges at være særdeles behagelige Forhold. Man kan godt føle sig lidt ensom, men det er godt når man kan trække sig tilbage til sit eget Værelse.

26. Januar 1949.
-28°, Storm med Fygning. Vejret er næsten konstant dårligt så udendørs Arbejde er næsten umulig eller meget vanskelig. Der har også været dårlige Radioforhold.

27. Januar 1949.
-19°, stille Vejr. Intet særligt Nyt.

28. Januar 1949.
-23°, stille Vejr. Har i Dag været ude at besigtige Instrumenthuset ca. 1,5 km fra Stationen, det går nogenlunde nu, da det dages lidt et Par Timer midt på Dagen, selv om Solen endnu ikke er kommet. Huset var ubeskadiget. Jeg mødte et Par Livstegn, idet jeg så 3 Ryper og 3 Moskusokser.

29. Januar 1949.
-20°, stille Vejr. De 3 Okser jeg så i Går er skudt i Dag, det var 3 gamle Tyre, og vi mangler frisk Kød.

30. Januar 1949.
-22°, stille Vejr. I Aftes var der "Rommik" som der er en Gang imellem, og jeg kom først i Seng Kl. 3, hvorfor jeg sov til Kl. 12, det er jo Søndag. Jeg vil hellere tidlig i Seng og tidlig op. Men i Mørketiden er det ikke let at skelne mellem Dag og Nat.

31. Januar 1949.
-31°, stille Vejr. 1 Times Overarbejde fra nu.

1. Februar 1949.
Stille Vejr. Vi er i Dag begyndt at installere Centralvarme i Hovedbygningen.

2. Februar 1949.
-30°, Snefygning. Har telegraferet hjem, ellers intet Nyt.

3. Februar 1949.
-22°, stærk Snefygning. Intet særligt Nyt.

4. Februar 1949.
-26°, stille Vejr. Det begynder så småt at blive lysere, og der er nu kun 9 Dage til Solen skal komme igen. Venter stadig efter at høre hjemmefra.

5. Februar 1949.
-25°, stille Vejr. Intet Nyt.

6. Februar 1949.
-24°, stille Vejr. Der er nu lidt Lys midt på Dagen, og jeg har sammen med Gylden og Kokken været en Tur på Termometerfjældet, der er en god Udsigt over Land og Hav, selv om det kun er 137 meter højt. Det er imidlertid enkelte Steder temmelig stejlt og fyldt med hård Sne, men ellers let bestigeligt. Desuden har jeg stoppet Strømper. Næste Søndag skulde så Solen komme tilbage.

7. Februar 1949.
-22°, stærk Snefygning. Tiden bliver lang, ellers intet Nyt.

8. Februar 1949.
-25°, afvekslende stille og Storm. Hørte i Dag hjemmefra, alle havde det godt, det liver op. Nu kommer Solen snart, og det hele går fremad, det er vel nok dejligt.

9. Februar 1949.
-22°, afvekslende stille og Storm. Det er i Dag Mors Fødselsdag, en Mindedag for mig. Der er startet nogle matematiske Øvelser om Aftenen, hvor jeg fortalte lidt om Trigonometri. Vi har travlt med Centralvarmen, det er ikke rart at have med at gøre, det giver en masse Efterreparationer i Huset.

10. Februar 1949.
-18°, Snefygning. Der er stadig Besværligheder med Centralvarmen, men det skal jo laves. Der er skudt 30 Ryper, så nu kan vi da få Rypesteg i stedet for den evindelige Moskusoksesteg.

11. Februar 1949.
-24°, stille Vejr. I Går var Lyset slukket for første Gang, siden Solen forsvandt, 1/2 Time midt på Dagen, man kunde lige se at spise, men ikke at arbejde. Der er en del Roderi med Centralvarmen, det flyder med Puds og Murbrokker alle vegne, men det må vi jo sætte i Stand igen. Ellers venter alle på Solens Genkomst.

12. Februar 1949.
-31°, stille Vejr. I Morgen kommer Solen ifølge Almanakken, i Dag var Himlen helt rød i Syd, og man kunde se at Solen skinnede på Skyerne.

13. Februar 1949.
-31°, orkanagtig Snestorm, senere stille Vejr. I Aftes holdtes Fest i Anledning af Solens Genkomst, men jeg deltog ikke noget videre, i hvert fald ikke med Drik. De unge Mennesker tåler ikke Spiritus. På Grund af Vejrforholdene har vi ikke set Solen, men Lyset har været slukket ca. 4 Timer, og det er nogenlunde lyst. Det går hurtigt, om en Uge er det lyst ca. 10 Timer om Dagen, den 21. Marts er det Jævndøgn og 12 Timers Solskin, og sidst i April har vi Midnatssol.

14. Februar 1949.
-23°, Orkan, senere Blæst med stærkt Snefald. Solen er nu kommet tilbage, men endnu er den ikke set, det bliver måske først Onsdag, da en Storm plejer at vare 3 Dage her. Jeg har telegraferet hjem, at Solen er kommet igen, og det er også lyst flere Timer om Dagen. Det var efterhånden også drøjt at tage Mørketiden, men nu har vi heldigvis atter Lyset.

15. Februar 1949.
-20°, Sne og Blæst, senere overskyet Vejr. Jeg har endnu ikke set Solen, men i Morgen er Vejret måske så klart så det kan lade sig gøre igen. Det er et hårdt Klima her. Centralvarmen giver Anledning til mange Ubehageligheder, men det går ellers godt nok, og for hver Dag der går kommer vi længere frem.

16. Februar 1949.
-16°, stille overskyet Vejr. Solen var ikke synlig i Dag, men man så en svag Rødmen gennem Skylaget, så når Vejret bliver klart får vi Solskin, men til Gengæld bliver det koldere end nu, hvor det er meget mildt på Grund af Skylaget, det er snart ved at blive et kedeligt Arbejde, men vi når da længere frem for hver Dag der går.

17. Februar 1949.
-18°, gråt og trist. Stadig mange Problemer med Centralvarmen, men så falder man ikke i søvn. Desuden er der ved at blive malet på mit Værelse, så nu sidder man igen i et farligt Roderi, men det får da også Ende. Der er en god Ting heroppe, man har masser af god og billig Tobak.

18. Februar 1949.
-20°, gråt og trist. Jeg har i Dag set Solen gennem Skyernes Tågeslør, så nu ved jeg da den er kommet tilbage. Den er allerede et Stykke over Horisonten. Der er stadig et vældigt rod i mit Værelse på Grund af Malingen, men nu må de snart se at få en Ende på det.

19. Februar 1949.
-20°, Snestorm og Orkan. Modtaget Telegram hjemmefra med alt vel. De skal til Forårsfest hos Edvard og Doris, det bliver forhåbentlig morsomt. Vejret er væmmeligt, det er næsten ikke til at komme uden for en Dør, bare man skal færdes eller kravle 10 m, skal man klædes på til det.

20. Februar 1949.
-19°, Snestorm, Orkan. Temperaturerne har det sidste Døgn været meget varierende, den har været helt oppe på -2°, hvilket ligefrem føles ubehageligt, men når Stormperioden her omkring Solens Genkomst er forbi, vil den atter falde. Det er meget ubehageligt med disse evige Snestorme og Orkaner, men det er vel Forløberen til Forår og Sommer. Det er bemærkelsesværdigt, at en Orkan eller Snestorm næsten altid varer 3 Dage.

21. Februar 1949.
-13°, meget hård Orkan. Orkanen raser værre end nogen Sinde tilforn, næsten alle Antenner og det meste af Modvægten er på ny ødelagt. Der er revet en Del Pap af Tagene, og jeg frygter, at en Del Materialer er splintret til Pindebrænde eller smidt flere km til Havs. Jeg tror ikke Vindstyrken nogen Sinde eller noget Steds kan blive større. Det er næsten umuligt at komme ud, man må kravle på Jorden, ellers bliver man sendt væk af Vinden, og man taber Vejret, da Luften bliver slået ud af Lungerne, men nu holder det forhåbentlig snart op.

22. Februar 1949.
-13°, meget hård Orkan. Man ligger vejrfast på Grund af Uvejret.

23. Februar 1949.
-18°, Snestorm. Man ligger vejrfast om Formiddagen, men om Eftermiddagen er der arbejdet med Besværlighed. Stormen er imidlertid ikke forbi endnu men er begyndt at løje.

24. Februar 1949.
-18°, Orkan igen. Orkanen raser nu på 6. Dag, og jeg længes efter ordentligt Vejr igen. Jeg har kun set Solen tilsløret gennem Skyerne 2 Gange siden den er kommet tilbage, men den må jo stå højt på Himlen, når den endelig bliver synlig igen.

25. Februar 1949.
-25°, fint Vejr. Nu er Stormen endelig stilnet af igen, og Solen har skinnet flere Timer i Dag. I næste Måned, og evt. i April bliver der ikke meget Overarbejde, men det bliver bedre når Sommeren kommer, og vi igen kan komme ud at arbejde.

26. Februar 1949.
-27°, Blæst, overskyet Vejr. Jeg gør hvad jeg kan for at holde Humøret oppe over hele Linien. Ellers intet Nyt.

27. Februar 1949.
-25°, stille Vejr. Det er Søndag i Dag, og jeg har Tid til at tænke på dem derhjemme, de er vist til Familiefest i Dag.

28. Februar 1949.
-27°, fint Vejr med Solskin. Så er det værste af Vinteren gået. Det har været en Tid med Snestorme og Orkaner, men derimod ikke så koldt som normalt. December og Januar har derimod været koldere end normalt. Når Sommeren nu kommer skal der nok komme Gang i de resterende Arbejder.

1. Marts 1949.
-27°, fint Vejr. Solen kommer meget hurtig nu, den er nu på Himlen fra ca. 9 og 1/2 om Morgenen til 5 Aften, men det er lyst så man kan se inde fra 8 til 6. Jeg tror den resterende Tid vil blive mere behagelig, og Arbejdet vil blive udført med mere Lyst og Humør.

2. Marts 1949.
-29°, overskyet, kold Blæst. Der er under sidste Orkan føget en Del Sne ind under Tagene, det giver en Del Skader og Arbejde, men det går forhåbentlig i Orden igen. Jeg hører i Radioen, at de har haft Snestorm hjemme, men det kan ikke være så slemt som her. Hvis de fik en sådan Orkan over Danmark frøs mange Mennesker ihjel, og alt vilde standse, men det får de sikkert heller ikke.

3. Marts 1949.
-28°, Gråvejr, kold Blæst. Jeg har sendt Ballon op i Dag, det er en kold Omgang, ellers går det tåleligt, jeg tror det bliver bedre og bedre jo længere vi kommer hen på Året. Nu kan man sidde at skrive om Eftermiddagen uden at tænde Lys, og i det hele taget bliver man i bedre Humør når Solen skinner.

4. Marts 1949.
-26°, stærk Snefygning. Det er nu atter halvdårligt Vejr, men Solen skinner dog gennem Snetykningen, men det er hundekoldt. Der har i den senere Tid været en mængde Ryper her, og vi har skudt mindst et Par hundrede Stykker, det giver en dejlig Variation i Middagsmaden.

5. Marts 1949.
-23°, overskyet Vejr. Da der har været nogle af Svendene ude at rejse, har jeg i Dag gjort frivillig Tjeneste i Køkkenet sammen med Kokken. Jeg har skrællet Kartofler og gjort Ryper i Stand, det sidste er ikke særlig morsomt, men det skal jo gøres.

6. Marts 1949.
-24°, fint Vejr med Solskin. Jeg har i dag for første Gang prøvet at stå på Ski, det er lidt besværligt i Begyndelsen, men det kan læres, og man kan i hvert fald holde Varmen ved det.

7. Marts 1949.
-33°, fint Vejr med Solskin. Jeg har lige siddet og læst gamle Breve fra Retha, Ellen og Astrid, det er dejligt, at der er nogen, der tænker på een.

8. Marts 1949.
-34°, fint Vejr. Nu er Centralvarmen næsten færdig, og den virker godt, vi har Varme i Rørene i Dag. Det har også været et hårdt Job, sidste Nat arbejdede vi til Kl. halv fire, men nu håber jeg også vi kan se det hele an med Sindsro.

9. Marts 1949.
-29°, hård Snestorm. Jeg føler mig lettet nu Centralvarmen og Koldt- & Varmtvandsanlægget virker tilfredsstillende. Jeg fik i Dag Telegram fra Børnene, og der er sikkert underforstået en Hilsen fra Retha. Jeg fik også Telegram fra Alma forleden, og i Dag har jeg sendt Fødselsdagstelegram til Ellen.

10. Marts 1949.
-26°, fint Solskinsvejr. Der er stadig en Del Besværligheder med Centralvarmen, idet en Del Rørsamlinger er utætte, og desuden varmer Radiatoren i mit Værelse for lidt. I Dag er Besejlingsplanen kommet, og det bliver Amdrup, der skal herop primo August, det er også det Skib, der har størst Chance for at forcere Isen.

11. Marts 1949.
-29°, fint Vejr med Solskin. Vi har i Dag arbejdet med at tætte Centralvarmeanlægget, og det har givet en Del Kvaler, men nu ser det ud til at lykkes. Det er Ellens Fødselsdag i Dag, og jeg har også tænkt på hende med Familie.

12. Marts 1949.
-22°, Snestorm, meget hård Orkan. Det er et hårdt men frisk Klima her i Danmarkshavn, Orkanen raser nu igen mere voldsomt end nogensinde før. Der blæste en rude ind på et Håndværkerhus, og hele Huset var ved at lette, men det står da endnu. Jeg er spændt på at se, hvordan det hele ser ud når det bliver stille Vejr igen.

13. Marts 1949.
-19°, Storm, opad Dagen stille Vejr. Jeg har en Simulant mellem Folkene, men jeg lader ham bare ligge at rådne op i Køjen indtil han kommer på bedre Tanker. Ellers holder jeg en stille Søndag. Ud på Aftenen er der igen Orkan.

14. Marts 1949.
-17°, stille Vejr med stærkt Snefald. Centralvarmeanlægget virker nu godt, og bedre end jeg havde troet, så nu har man det dejligt varmt på Værelserne.

15. Marts 1949.
-10°, overskyet mildt Vejr. Jeg har i Dag været ude at sprænge et Hul i Isen i den Sø, hvor vi henter Vand når Elven er frosset. Isen var efterhånden blevet over 2 m tyk. Det er ellers så mildt i Dag, at man kan færdes ude uden Handsker, men det skal jo nok blive koldere igen, men trods alt nærmer vi os Foråret med raske Skridt. Jeg tror April Måned bliver mildere, og så går vi de gode Tider i Møde.

16. Marts 1949.
-18°, fint Vejr med Solskin. Det er meget fint Vejr i Dag, og jeg tror ligefrem jeg kommer til at lide af Forårstræthed, hvis det ikke er Dovenskab.

17. Marts 1949.
-24°, overskyet Vejr. Det er ikke Sommer endnu, men Dagene bliver længere og længere, og om en god Måneds Tid har vi Midnatssol. Tiden går trods alt hurtig, og vi får travlt når vi kommer hen i Maj Måned og kan være ude igen.

18. Marts 1949.
-22°, meget fint Vejr med Solskin. Jeg har travlt med at gøre op, hvilke Materialer og hvor meget der skal sendes op med Skibet til Sommer.

19. Marts 1949.
-25°, stille Vejr. Har i Dag sendt Blomster og Telegram til Rethas Fødselsdag. Cement og Mørtel, der har ligget ude hele Vinteren under en Presenning er blevet transporteret ind i det nye Pakhus og oplagret der, det er et beskidt Arbejde, men nu er det i Orden.

20. Marts 1949.
-24°, Snestorm. Holder stille og rolig Søndag.

21. Marts 1949.
-20°, Snestorm. Da en Del af Mandskabet er ude at rejse og en er i Køkkenet, må jeg selv slide i det. Vejret føles mildere og mildere.

22. Marts 1949.
-22°, stærk Snefygning. Det er Rethas Fødselsdag i Dag, og jeg tænker på hende. Ellers intet Nyt.

23. Marts 1949.
-16°, stærk Snefygning. Vi begynder nu så småt at få travlt, da alt skal være færdig nu til Sommer.

24. Marts 1949.
-21°, stærk Snefygning. Det er stadig dårligt Vejr. Jeg kommer til at tænke på, at det er Fars og Mors Bryllupsdag, og jeg tænker på denne deres Højtidsdag og mindes dem med Glæde.

25. Marts 1949.
-22°, stærk Snefygning. Det er næsten konstant dårligt Vejr i Danmarkshavn. Har i Dag sendt Telegram i Anledning af Astrids Fødselsdag. Har igen i Dag måttet sprænge Hul i Isen for at skaffe Drikkevand, det er en kold Omgang.

26. Marts 1949.
-22°, stille Vejr. Har modtaget Telegram hjemmefra, alt vel. Har i Dag vasket Gulv, gjort rent, samt hentet Vand i Jeep, det er helt mærkeligt at køre Bil igen, og så under disse Forhold. Jeg mødte en af vore Hundeslæder på Vejen, det er Kontrasterne, der mødes.

27. Marts 1949.
-15°, fint Vejr med Solskin. Måtte i Dag Søndag ud for at sende Ballon op. Ellers intet Nyt.

28. Marts 1949.
-27°, Blæst. Der males med Liv og Lyst indvendigt i Husene.

29. Marts 1949.
-23°, meget fint Vejr med Solskin. Man nyder Foråret og Solskinnet i den tørre friske Luft. Is og Rim under Tagene falder ned med stort Rabalder, det er knap så rart, men det klares også.

30. Marts 1949.
-25°, pænt Vejr. Der er ikke noget særligt Nyt.

31. Marts 1949.
-22°, pænt Vejr. Så gik Marts Måned, og selv om vi har haft utrolig meget dårligt Vejr, er vi kommet et godt Stykke fremad med Arbejdet.

1. April 1949.
-23°, fint Vejr med Solskin. Har sendt Telegram hjem, ellers intet Nyt.

2. April 1949.
-26°, fint Vejr med Solskin. Dagene går hurtigt, man mærker Sommeren nærmer sig, der arbejdes godt, alt skal jo være færdigt inden hjemrejsen.

3. April 1949.
-32°, meget fint Vejr med Solskin. Jeg har i Formiddag været en tur ude at spadsere på Isen, man mærker faktisk ikke Kulden, Solen har nu en kolossal Magt, det føles varmt, Luften er tynd og tør og det er en Nydelse med den friske Luft i Lungerne. Når og hvor Solen ikke skinner bliver det til Gengæld koldt.

4. April 1949.
-34°, fint Vejr med Solskin. Det er stadig ret godt Vejr, men det fryser en hel Del. Det er temmelig varmt om Dagen i Solen, så meget så man sveder og puster af Varme, selv om det er en 20-30 Graders Kulde, men om Natten, hvor Solen endnu er væk, er det så koldt så det knager og brager i Husene, Tagbrædderne kan arbejde så meget, at et 3" Søm trækkes ud. Har i Dag fået Telegram fra Astrid med Hilsen fra hele Familien.

5. April 1949.
-28°, fint men koldt Vejr med Blæst. Der sker intet opsigtsvækkende i denne Tid, den ene Dag går som den anden, men Solen skinner længere og længere for hver Dag der går.

6. April 1949.
-35°, fint Solskinsvejr med kold Blæst. Det ser ud som om Kulden kommer igen, men det kan forhåbentlig ikke vare ret længe. Man kan godt en Gang imellem savne andre Mennesker, her er der jo flere hundrede km til nærmeste Nabo.

7. April 1949.
-34°, fint Vejr. Intet særligt Nyt.

8. April 1949.
-35°, meget fint Vejr med Solskin. Jeg har lige siddet at lavet et Arbejdsprogram for den sidste Tid, og jeg tror det vil blive nødvendigt med en Del Overarbejde igen. Det kan blive svært at nå det hele, da der til Stadighed er 1 Mand i Køkkenet.

9. April 1949.
-31°, meget fint Solskinsvejr. Jeg har i Dag fået Telegram hjemmefra med Hilsen og Ønsket om en god Påske. Har i Dag hentet Vand fra Søen, vi pumper Vandet op i en 200 l Beholder og transporterer den hjem i Jeep. Isen er stadig mere end 2 m tyk, og vi må stadig foretage Sprængninger.

10. April 1949.
-32°, meget fint Solskinsvejr. Det er Palmesøndag i Dag. Næsten alle Mand er nu rejst på Påskeferie, så jeg får antagelig en stille og rolig Påske. Man mærker nu virkelig at Sommeren nærmer sig, og Solen får mere og mere Magt selv om det stadig er hundekoldt om Natten, det er dejligt det går fremad.

11. April 1949.
-25°, Snestorm. Det er nu atter dårligt Vejr, Temperaturen er steget til -13°. Det er ikke så slemt som i Vinter i Mørketiden, men det er ejendommeligt, at det dårlige Vejr næsten altid kommer omkring Midten af Måneden. Jeg har telegraferet hjem, nu får vi se, hvor hurtigt det går igennem grundet Vejret.

12. April 1949.
-16°, pænt Vejr. Vejret i Går udviklede sig til en voldsom Snestorm, og jeg har i Dag måttet kaste Sne og efterse Tagene. Nu skinner Solen igen, og jeg håber Vejret atter bliver stabilt. Jeg hjælper Kokken i Køkkenet i denne Tid. Den 10. April var jeg på Termometerfjældet, og det så ud som der var en Stribe åbent Vand ved Kap Bismarck.

13. April 1949.
-17°, pænt Vejr. Det hele går stille og roligt, men det bliver til Gengæld mere og mere ensomt og ensformigt, det virker deprimerende til Stadighed at være afskåret fra Omverdenen og konstant være henvist til de samme Mennesker. Har i Dag indviet vort nye Styrtebad.

14. April 1949.
-16°, Snestorm. Det er Skærtorsdag i Dag. Det er koldt og ubehageligt, men det varer sikkert ikke længe på denne Årstid. Det er jo noget kedsommeligt at tilbringe Påsken i den Slags Vejr.

15. April 1949.
-23°, Snestorm, senere stille Vejr. Så er det Langfredag i Dag. Det er nu om Eftermiddagen nogenlunde Vejr så man kan komme lidt ud, men Vejret er ikke stabilt. De første Spurve er kommet hertil for et Par Dage siden, også et Tegn på Sommer.

16. April 1949.
-25°, fint Vejr, senere Udsigt til dårligt Vejr. I denne Tid er der næsten mere at bestille end sædvanlig, da næsten alle Folkene er udrejst. Det er i Dag netop 1 År siden jeg kom hjem far Grønland første Gang.

17. April 1949.
-25°, stærk Snefygning. Det er Påskedag. Det er nu atter et nederdrægtig Vejr, og det har det været hele Påsken. Jeg tænker det bliver bedre, når vi nu får Midnatssol midt i denne Uge. Det er ellers morsomt at følge Sommerens Komme fra Dag til Dag, nu går det nemlig stærkt. Jeg har tænkt at gå en Tur på Termometerfjældet, når Vejret tillader det, der er en særdeles god Udsigt.

18. April 1949.
-28°, meget fint Vejr. 2. Påskedag. Så er Påsken gået, og det er jeg glad for. Nu skal vi snart til at tage rigtig fat for at blive færdige med Arbejdet i rette Tid.

19. April 1949.
-22°, Snefygning. Intet særligt Nyt.

20. April 1949.
-18°, Snestorm. Det er stadig Snestorm, man er ikke forvænt med godt Vejr på denne Plads, men Arbejdet skal fremad uden Hensyn til Vejret. Vi får meget travlt, hvis vi skal være færdige med Arbejdet i rette Tid.

21. April 1949.
-18°, Orkan. Det er nu på 3. Dag i denne Omgang dårligt Vejr. Det er værst med Toiletforholdene, man mangler en Paraply. Jeg har nu fået mit Værelse i hyggelig Stand.

22. April 1949.
-18°, Snestorm. Har modtaget Telegram hjemmefra, alt vel. Vi har et ordentlig Nap med Arbejdet i den sidste Ende, så vi har Brug for godt Vejr. I Går skulde vi have Midnatssol igen, men man kan ikke rigtig se det i dette Vejr. Det er nu lyst Døgnet rundt.

23. April 1949.
-16°, Snestorm. Intet Nyt.

24. April 1949.
-15°, Snestorm, senere stille Vejr med Solskin. Nu ser det da ud til det bliver bedre Vejr, men det er også på Tiden. Poulsen skulde have været ud at rejse mod Nord i Morgen men må udsætte det et Par Dage. Bare vi nu må få godt Vejr, så vi kan få noget udrettet udendørs.

25. April 1949.
-17°, pænt Vejr. Det er nu atter pænt Vejr, trods en Del Blæst skinner Solen, og Temperaturen stiger midt på Dagen til -10°, og det føles meget varmt. Vi har dygtig travlt, og det er kun godt.

26. April 1949.
-16°, pænt Vejr. Poulsen rejser antagelig i Dag på sin store Rejse mod Nord, han rejser antagelig om Natten. I Dag har vi fået udleveret 1 Moskusskind hver, det skete ved Lodtrækning, mit ser ud til at være godt og pænt.

27. April 1949.
-15°, pænt Vejr. Man mærker Sommerens Komme, men det er alligevel koldt når det blæser. Poulsen er rejst men kommer antagelig igen om en Måneds Tid.

28. April 1949.
-17°, fint Vejr. Jeg har i Dag sammen med Maskinmesteren været ude at skyde en Moskusokse, der var 2 Gamle og 2 Kalve, vi skød den ene, de er meget sejlivede, og der måtte ca. 8 Skud til at slå den ihjel. Vi har trukket Lod om Skindene af alle Okserne for at få et hver.

29. April 1949.
-19°, meget fint Vejr, om Dagen Temperaturstigning til -10°. Det hele går strålende, når det som i Dag er fint Vejr. Har i Poulsens Fravær hjulpet Maskinmesteren med at dechifrere Kodetelegrammer.

30. April 1949.
-19°, koldt men Solskin. Så gik April. Vi har haft meget dårligt Vejr i denne Måned, men også noget godt, og Arbejdet er gået fint.

1. Maj 1949.
-16°, fint Vejr med Temperaturstigning midt på Dagen til -9°. I Dag har vi så 1. Maj, og nu kommer sikkert den gode Tid, selv om det ikke er som hjemme når man befinder sig på denne Side af Polarkredsen kun 13 Grader fra Nordpolen. Jeg hjælper Kokken i Køkkenet i Dag, men der er ikke så meget at bestille, da en Del af Folkene er udrejst. Har telegraferet hjem i Dag.

2. Maj 1949.
-13°, fint Vejr. Intet særligt Nyt.

3. Maj 1949.
-18°, meget fint Vejr. Det føles temmelig varmt i Solen om Dagen, og Snesmeltningen er så småt begyndt, den smelter ikke som hjemme, idet Solen krystalliserer Sneen ligesom groft Salt, til sidst fordamper Sneen.

4. Maj 1949.
-13°, fint Vejr, Temperaturstigning til -8° midt på Dagen. Intet særligt Nyt.

5. Maj 1949.
-10°, lidt Blæst. Snespurvene kom allerede ved Påsketid, og for et Par Dage siden er nu også Falkene kommet. Vi har rejst Flagstangen i Dag. Jeg tror ikke der er meget Forår, Sommeren kommer sikkert meget pludselig, hvis man da skal have nogen.

6. Maj 1949.
-16°, fint Vejr. Det danske Splitflag er i Dag hejst for første Gang, det ser flot ud mod den hvide Sne.

7. Maj 1949.
-11°, fint Vejr. Modtaget Telegram hjemmefra, ellers intet Nyt.

8. Maj 1949.
-10°, fint Vejr. Intet særligt Nyt.

9. Maj 1949.
-11°, Gråvejr. Det er i Dag min Fars Fødselsdag, og jeg mindes ham, jeg tror han vilde have egnet sig udmærket til mit Job her.

10. Maj 1949.
-10°, koldt blæsende Vejr. Temperaturen er i Dagens Løb steget til -4°, så nu nærmer vi os Nulpunktet. Ellers går Arbejdet godt.

11. Maj 1949.
-7°, fint Vejr. Det synes som om Vejret efterhånden bliver mere stabilt, og Temperaturen stiger en Del om Dagen.

12. Maj 1949.
-9°, let Sne og Blæst. Intet Nyt.

13. Maj 1949.
-8°, halvdårligt Vejr. Holder fri i Dag, da det er Store Bededag.

14. Maj 1949.
-10°, Blæst med Snefygning. Intet Nyt.

15. Maj 1949.
-11°, meget fint Vejr, og temmelig varmt om Dagen. De fleste Folk er rejst ud i det gode Vejr, og jeg tilbringer en rolig Søndag herhjemme.

16. Maj 1949.
-11°, Tåge. Intet Nyt.

17. Maj 1949.
-12°, opklarende Vejr. Intet Nyt.

18. Maj 1949.
-12°, Tåge, efterhånden opklarende Vejr. Det er ved at blive noget ensformigt, det er det samme Dag efter Dag, kun ikke med Kosten, der bliver ringere og ringere, Kartoflerne er sluppet op, og vi må spise tørrede Kartofler.

19. Maj 1949.
-12°, Tåge. Poulsen, Sørensen og Grønlænderen Kasper er i Dag vendt hjem fra deres Slæderejse, de kom til 79-Fjorden, de havde skudt 2 små og fire store Bjørne.

20. Maj 1949.
-12°, Gråvejr. Vi har i Dag gravet og hentet Sten til Støbning af Fundamenter til Radiosondebygningen. Materialet er hentet ved Stranden. Det er ikke let at finde egnede Støbematerialer her.

21. Maj 1949.
-8°, let Snefald. Har i Dag hørt hjemmefra, glæder mig til at se Dem igen.

22. Maj 1949.
-7°, Gråvejr. Det er Hans Henriks Fødselsdag i Dag, han bliver antagelig 2 År, ønsker ham al mulig Lykke i Fremtiden.

23. Maj 1949.
Snevejr. Har kørt Sten til Støbning i Dag sammen med de andre Folk, det er hårdt Arbejde, og jeg behøver ikke at gøre den Slags, men det ansporer Folk til at yde deres bedste, når de ser jeg også knokler.

24. Maj 1949.
-7°, fint Vejr. Is og Sne er trods Frosten så småt begyndt at tø. Jeg har kørt Sten igen i Dag, man bliver noget snavset, men det kan da vaskes af igen.

25. Maj 1949.
-6°, stærk Blæst. Om Dagen stiger Temperaturen til -2°, så vi får nok snart Tøvejr. Ellers intet særligt Nyt, det hele går i den sædvanlige Skure.

26. Maj 1949.
-4°, Kr. Himmelfartsdag, pænt Vejr. I Dag vil Temperaturen sikkert stige til Nulpunktet. Endnu skinner Solen, og jeg håber det må blive godt Vejr. Sidste Nat har der været Blæst og Sne, men Sommeren må jo snart komme nu.

27. Maj 1949.
-5°, meget fint Vejr med Solskin. Temperaturer omkring Nulpunktet i Dag i Solen. Har i Dag hentet Støbegrus i Jeepen, det er snart ved at blive ufarbart på Grund af Smeltevandet. Bare nu Vejret må holde sig. Kasper, den ene Grønlænder er syg, og det er ikke rart heroppe.

28. Maj 1949.
-7°, godt Vejr. Jeg har også fremskaffet og kørt Støbematerialer i Dag, men nu kan man ikke køre ret langt væk mere på Grund af Tøvejret. Selv om det endnu på visse Tider af Døgnet er Koldt, smelter Sneen dog, og der er masser af Vandpytter.
Kasper er temmelig meget syg, Poulsen er bange for Blindtarmsbetændelse, da jeg var den sidste, der havde haft Blindtarmsbetændelse, var jeg inde at tilse ham, jeg mente ikke det var Blindtarmsbetændelse, men en kraftig Forkølelse, hvad man ellers aldrig får i Grønland. Jeg ordinerede nogle Sulfatiazoltabletter, jeg havde med hjemmefra.

29. Maj 1949.
-3°, godt Vejr. I Går havde vi for første Gang +Grader Kl. 9 Aften, nemlig 1,2 Grader, måske får vi det også i Dag, men indtil nu er der -0,3 Grad.

30. Maj 1949.
Meget fint Vejr. Temperaturen er i Dag midt på Dagen steget til +1,2 Grad, og der er et Ælte og et Søle overalt.

31. Maj 1949.
-4°, fint Solskinsvejr. Det er noget varmere om Dagen end om Natten, og Sneen svinder stadig. Jeg rejser måske en Tur pr. Hundeslæde til Mørkefjord i Pinsen. Det kan være rart at komme lidt ud under andre Forhold.

1. Juni 1949.
-1°, fint Vejr, om Dagen ca. +5 Grader.

2. Juni 1949.
+2°, fint Vejr. Jeg rejser i Nat med Hundeslæde til Mørkefjord og bliver der i Pinsen. Jeg blev helst hjemme for at tage et Overblik over Arbejdets Standpunkt, men det vilde vist være uhøfligt. Det er også rart med nye Indtryk.

6. Juni 1949.
2. Pinsedag. Jeg er nu kommet hjem fra Pinseturen til Mørkefjord. Det har været en ret god Tur, men Slædeføret er ikke så godt mere. Der blev skudt 3 Bjørne, Skindene bliver fordelt ved Lodtrækning. Der faldt 1 Mand i en Revne i Isen, men vi fik ham halet op igen. Har i Dag fået Telegram hjemmefra. Alt vel.

7. Juni 1949.
Jeg har haft en lille Disput med Poulsen. Han mente Folkene bestilte for lidt, det gør de også en Gang imellem, men ikke nu, i den sidste Tid har de været særdeles flittige, så jeg tilbageviste hans Påstand. I øvrigt er det således, at enten Folkene bestiller lidt eller meget, eller slet ingenting, så bestiller de netop det jeg forlanger, og Tidsplanen er jo nøje overholdt.

8. Juni 1949.
+1°, nogenlunde Vejr. Vi har i Dag rigtig puklet med Betonstøbning. Tag det bare roligt, vi når det nok.

9. Juni 1949.
-1,5°, opklarende Vejr. Dagen går som sædvanligt uden større Forskydninger, der begynder at blive travlt, men jeg skal nok fastsætte Tempoet, der er arbejdet godt her under de givne Forhold, der er i hvert fald ikke gjort for meget for Folkenes Bekvemmelighed.

10. Juni 1949.
-2,5°, overskyet Vejr. Det er næsten som Solen aldrig skinner her i denne Tid, det er sjældent rigtig fint Vejr. Der er stadig Travlhed, men når Folk skal arbejde hårdt, skal de have Mad, men Kosten bliver ringere og ringere, Kartoflerne er for længst sluppet op, og de sidste 3 Dage har vi spist Bjørnebøf til Middag. Hvis man behandler Folk ordentlig og påskønner deres Arbejde, kan man få dem til at gøre det utrolige, også på en elendig Kost.

11. Juni 1949.
-3,5°, elendigt Vejr som sædvanlig. Jeg har i Dag sprængt Fundamentskanaler i Klippen til en Garage, der er det sidste Hus, der skal opstilles. På Mandag begynder vi atter på Overarbejde.

12. Juni 1949.
Det ser ud som om Vejret har Tendens til at blive lidt bedre. Der er igen set åbent Vand i Nærheden, så jeg håber det hele vil gå normalt.

13. Juni 1949.
-2°, dårligt Vejr med Sne. Vi har nu Overarbejde, der begyndes Kl. 7 Morgen og arbejdes til Kl. 7 Aften, hvilket giver 12 Timer. Forholdene bliver efterhånden dårligere, navnlig Kosten, man får kun Kaffe om Morgenen, ellers kun Richs.

14. Juni 1949.
-2°, overskyet Vejr med Sne. Det kniber stadig med det gode Vejr, og vi har netop Brug for det gode Vejr til de resterende Arbejder, men der kommer dog en Solstråle nu og da. Ellers er der ved at være god Gang i Arbejdet.

15. Juni 1949.
-3°, dårligt Vejr, ellers intet Nyt.

16. Juni 1949.
-1,5°, lidt bedre Vejr. Støbt Fundamenter til Garage.

17. Juni 1949.
-1,5°, godt Vejr. Arbejdet skrider godt, men vi arbejder også 12 Timer.

18. Juni 1949.
-4°, fint Sommervejr. Vi spiser Sælkød i denne Tid, det kan spises, men jeg bryder mig nu ikke om det. Man venter spændt på Isen skal bryde op, og på at høre om hvornår Amdrup kommer.

19. Juni 1949.
-4°, fint Solskinsvejr. Jeg har i Dag fået Telegram fra Kirsten og hørt hendes fine Eksamensresultat, det glæder mig meget, og jeg er glad for at alle hjemme har det godt.

20. Juni 1949.
-3°, fint Vejr. Det er Anders Fødselsdag i Dag, ellers intet Nyt.

21. Juni 1949.
+1°, midt på Dagen +13°, meget fint Vejr. Det er i Dag den længste "Dag", og nu begynder Solen at dale igen. Det er den første rigtige varme Dag i År, og man sveder formelig, men det er godt med Varmen, det fremmer Arbejdet.

22. Juni 1949.
+4°, lidt Blæst, ved Middagstid +8°. Elven var i Dag brudt op, og Vandet strømmede af Sted, det var dejligt at se. Poulsen har desuden i Går set en Del åbent Vand, hvilket giver en Mulighed for Sejlads.

23. Juni 1949.
+6°, midt på Dagen +10°, fint Solskinsvejr. Varmen føles helt overvældende, og det er også en brat Overgang. Vi holder fri Kl. 5 i Aften, da det er Skt. Hans Aften, og der bliver brændt Bål i Aften og holdt en lille Fest.

24. Juni 1949.
+1°, til Middag +15° med Solskin. Har meget travlt i denne Tid, men Arbejdet går fint. Kosten kan snart ikke blive ringere.

25. Juni 1949.
+7° om Natten, om Dagen +15°. Intet Nyt.

26. Juni 1949.
Nat +2°, Dag +5°. Man nyder at holde fri om Søndagen, når man til Hverdag arbejder 12 Timer.

27. Juni 1949.
Nat +2°, Dag +6°, fint Vejr. Intet Nyt.

28. Juni 1949.
Min. +1°, Max. +2°, Regnvejr og Tåge. Vi er nu snart færdig med alle Husene, kun mangler enkelte Støbearbejder.

29. Juni 1949.
Min. +1°, Max. +2°, Regnvejr og Tåge. Det meste af Sneen er nu væk bortset fra en Del på Fjældene, men det forsvinder ikke. Isen er også begyndt at svinde i Havnen, der er nu snart så meget åbent Vand, at en Flyvemaskine kan lande, hvis Skibet ikke kan komme ind, men jeg tror nu ikke der bliver noget i Vejen.

30. Juni 1949.
Min. 0°, Max. +3° med ret godt Vejr. Ja så gik Juni Måned, og nu har vi faktisk kun 1 god Måneds Tid til at gøre Arbejdet færdigt i. Der er jo endnu en Del at gøre, men det skal nok lykkes.

1. Juli 1949.
Min. 0°, Max. +4°, pænt Vejr. Har telegraferet hjem i Dag. Det er helt mærkeligt, at vi nu er i samme Måned som vi kom i, men det er også godt, at vi snart skal hjem.

2. Juli 1949.
Min. 0°, Max. +3°, Blæst, Regnvejr og Kulde. Vi trak i Aftes Lod om Bjørneskindene, der var 5 Mand, der ingen fik. Jeg fik et godt Skind af 1 stor Unge, den blev skudt her imellem Husene på Stationen sammen med to andre.

3. Juli 1949.
Min. 0°, Max. +3°, opklarende Vejr. Modtaget Telegram hjemmefra. Er i Køkkenet i Dag.

4. Juli 1949.
Min. 0°, Max. +6°. Stadig dårligt Vejr med Regn, Slud og Tåge, selv om det i Dag er Tørvejr. Har støbt Gulve i Dag i Brintskuret.

5. Juli 1949.
Min. 0°, Max. +5°, Regnvejr det meste af Dagen. Alt går i den daglige Gænge, men Folkene er nu ved at være trætte. Der arbejdes ikke over i Dag på Grund af Vejret.

6. Juli 1949.
Min. +2°, Max. +6°, meget fint Vejr. Har i Dag gravet Grund ud, det er hårdt Arbejde. Det er i Dag Edvards Fødselsdag.

7. Juli 1949.
Min. -1,2°, Max. +7°, fint Vejr. Der er atter observeret åbent Vand, men endnu er Isen i Fjorden ikke gået, men det retter sig nok. Jeg begynder så småt at vente på Brev hjemmefra, men der går nok mindst 8 Dage endnu.

8. Juli 1949.
-2°, nogenlunde Vejr med Solskin. Stadig Travlhed, ellers intet Nyt.

9. Juli 1949.
Nogenlunde Vejr. Vi venter så småt på at se de første Flyvemaskiner, og særlig venter vi på Posten, men der går nok mindst 1 Uge endnu.

10. Juli 1949.
I Dag er det meget fint Søndagsvejr med dejligt Solskin, så det kan altså også være godt Vejr her, når det skal være.

11. Juli 1949.
Regn og Slud med Solskin ind imellem. Der er stadig ikke noget åbent Vand af Betydning. Vi støber i Dag, så der er travlt.

12. Juli 1949.
+8°, fint Vejr. Stadig Travlhed, ellers intet Nyt.

13. Juli 1949.
+11°, dejligt Vejr. Vi er nu færdig med alle Husene på nær Radiosonden, der skal desuden laves en Anløbsbro og andre Småting, men jeg vil forsøge at undlade Overarbejde med denne Uges Udgang.

14. Juli 1949.
+15°, fint Vejr. Overarbejdet slut, vi må se at få det lidt behageligt i den sidste Tid. Vi venter på at Isen skal gå, og så venter vi på Post.

15. Juli 1949.
+11°, fint Vejr. Det er i Dag 1 År siden jeg rejste hjemmefra, det er lang Tid, men det er jo heldigvis gået godt, og de har det godt derhjemme. Nu venter vi bare på Posten.

16. Juli 1949.
+11°, fint Vejr. Har i Dag sendt Telegram hjem med alt vel. Amdrup er efter sigende afgået fra København, men det varer vel nok en Måneds Tid inden den kan være her.

17. Juli 1949.
+10°, pænt Vejr. Grønlandsskibet Godthåb er nu ankommet til Daneborg, men vi får antagelig ingen Post før den kan komme ind til Zackenberg, hvor Knuth har sin Base.

18. Juli 1949.
+8°, pænt Vejr. Godthåb er nu ankommet til Zackenberg, og nu kan det nok kun vare få Dage inden Posten kommer.

19. Juli 1949.
+6°, stærk Blæst. Modtog i Går Telegram fra Retha og Børnene, de har det alle godt.

20. Juli 1949.
0°, Snevejr. Der er i dag skudt en stor Hvalros, det giver et hårdt tiltrængt Hundefoder, og det er desuden Tegn på at Isen er ved at bryde op.

21. Juli 1949.
0°, mildere Vejr. Posten fra Godthåb er endnu ikke kommet, men den må snart være her.

22. Juli 1949.
0°, mildt Vejr. Har støbt Gulv i Pakhuset i Dag, men nu er det også ved at være Slut.

23. Juli 1949.
Temperaturer omkring Nul med fint Vejr. Nu er Byggeprogrammet meget nær ved at være færdig.

24. Juli 1949.
Temperaturer omkring Nul med fint Vejr. Der er i Dag gået nogen Is i Havnen, men Isen udenfor er endnu ikke gået, men det kan hurtigt rette sig. Amdrup er nu kommet til Angmagssalik, så nu nærmer det sig. Holder en stille Søndag.

25. Juli 1949.
Temperaturer omkring Nul med Solskin. Det er i Dag 1 År siden vi gik i Land på denne Kyst, og Arbejdet er nu afsluttet.

26. Juli 1949.
Temperaturer omkring Nul, Tåge men noget opklarende Vejr. Intet særligt Nyt.

27. Juli 1949.
Temperaturer fra -3° til +2°. Vi venter stadig på Posten, Flyveren er ikke kommet endnu på Grund af Tågen. I Øjeblikket er det klart Vejr, men Tågen kan hurtigt komme igen.

28. Juli 1949.
+5°, fint Vejr. Flyvemaskinen til Brønlundsfjord har lige passeret os, men han smed ingen Post ned, her var endda hejst Flag og gjort festligt, så det var en stor Skuffelse, men nu kommer det forhåbentlig på Tilbagevejen. Vi har fået en yderst slet Ismelding, så det er langtfra sikkert der kommer Skib i År. Men så kommer vi nok af Sted med en Flyvemaskine.

29. Juli 1949.
+6°, fint Vejr. Så kom da Kl. halv tre i Nat endelig Posten. Der var Brev fra Retha og Børnene, samt Ellen og Astrid. Jeg håber Rethas dårlige Nerver snart må gå i Orden.

30. Juli 1949.
+6°, fint Vejr. I Dag Hovedrengøring overalt.

31. Juli 1949.
+12°, fint Vejr. Holder stille rolig Søndag. Intet Nyt.

1. August 1949.
+12°, fint Vejr med Myriader af Myg.

2. August 1949.
+12°, fint Vejr. Isen er endnu ikke gået, og jeg tror ikke der kommer Skib til Danmarkshavn i År.

3. August 1949.
+10°, fint Vejr. Intet særligt Nyt.

4. August 1949.
+8°, fint Vejr. Flyveren har været her igen og droppet Post.

5. August 1949.
Regnvejr, Slud. Radiokommunikationen er dårlig p.t., så vi får ingen Oplysninger om Trafikforholdene.

6. August 1949.
+4°, Gråvejr. Alt er færdigt heroppe, og nu venter vi på Skib, men det bliver nok ikke i dette År.

7. August 1949.
Regnvejr, Gråvejr. Er så småt begyndt at gøre mig klar til Opbruddet, hvad enten vi kommer med Skib eller Flyvemaskine. Radioen har været tavs i flere Dage, så der går hverken Telegrammer den ene eller den anden Vej.

8. August 1949.
Gråvejr. Har i Dag pakket en Del Småting, bl.a. Tobak og Cigaretter m.v., så det er klar til Hjemsendelse.

9. August 1949.
+6°, Gråvejr. Lauge Koch har i Dag været her i Flyvemaskine med 1 Mand fra Daneborg og samtidig afhentet 1 Mand herfra der skal til Peary Land. Koch bedømte Udsigterne for Isen og for Anløb af Skib som meget sorte.

10. August 1949.
Hård Blæst. Har pakket alt mit Gods sammen, hvis der skulde komme 1 Flyvemaskine. Det er begrænset hvad man kan få med hjem ad den Vej.

11. August 1949.
+5°, Gråvejr. Intet Nyt.

12. August 1949.
-1°, senere noget varmere. Der er endnu nogle, der håber på Skib, men jeg gør det ikke.

13. August 1949.
-2°, senere noget varmere. Fik 2 Telegrammer fra Retha i Går, ellers ikke noget Nyt.

14. August 1949.
Rigtig pænt Vejr. Det er som om det er hjulpet lidt på Isen, og de fleste tror Amdrup kommer. Poulsen har væddet 400 Kr. mod 100 Kr. med Hansen, så han må jo være temmelig sikker.

15. August 1949.
Koldt, men pænt Vejr. Intet Nyt.

16. August 1949.
Stille Solskinsvejr. Intet Nyt.

17. August 1949.
Pænt Solskinsvejr. Ingen Kontakt med Omverdenen.

19. August 1949.
Sne og Tåge. I Går pakkede vi for anden Gang for at kunde rykke ud med Flyvemaskine, men der er stadig intet sket. Amdrup kommer antagelig til Daneborg i Dag.

20. August 1949.
Sne og Tåge. Amdrup sidder fast i Isen til Skorstenen, så den kommer ikke her op.

22. August 1949.
Blæsende, men fint Vejr med Nattefrost. Intet Nyt.

24. August 1949.
Blev Mandag Eftermiddag afhentet af en Catalina og fløjet til Knuths Base i Zackenberg. Vi havde en hel Del Hunde med i Maskinen. Vi blev her fyrsteligt beværtet med dejlig Mad og Øl som vi ikke havde smagt længe. Herfra sejlede vi med 1 af de små Grønlandsskibe til Daneborg, men nu kunde Amdrup heller ikke komme ind her for Is. Vi måtte derfor overnatte i Daneborg, vi boede i et Skur mellem Trantønder og andet, udenfor Skuret gik 1 Isbjørneunge i et Bur, den skulle vist til Zoo i København. Skuret vi boede i var betegnet som "Hotel Hjemløs", men det var egentlig ganske godt. Efter 1 Dags Ophold i Daneborg fløj vi til Ellaø, det var Meningen vi vilde søge efter Amdrup men opgav på Grund af Tåge. Vi fandt derimod et andet Skib Gustav Holm, der var Base for Lauge Koch og en Del Geologer. Vi blev budt velkommen om bord og boede der et Par Dage. Da jeg var på en Tur ude at hente Vand sammen med 1. Styrmand, så vi pludselig Amdrup komme sejlende, og vi var ikke længe om at komme ombord. Nu var Hjemrejsen sikret.

29. August 1949.
Så er det Fødselsdag igen, denne Gang med Telegram fra Retha og Børnene, samt Weber. Vi ligger i Dag i Scoresbysund, hvor A & W også har Folk.

Efterskrift.
På Hjemrejsen anløb vi som nævnt Scoresbysund, og desuden Kap Tobin og Angmagssalik, hvor A & W også havde Arbejder i Gang. Efter en meget hård Tur gennem Is og Storm anløb vi Akureyri på Nordisland, og derpå gik Turen uden nævneværdige Foreteelser til København. Retha og Astrid var der for at tage imod mig, og det var dejligt at se dem igen. Jeg fik at vide at Retha lige var blevet opereret for Blindtarmsbetændelse, men det var øjensynligt gået godt, men det var godt jeg ikke anede noget om det da jeg lå ombord på Amdrup på Vejen hjem. Hvad havde jeg nu fået ud af Turen. Jeg havde under Afsavn lært at sætte Pris på Kone og Børn og Medmennesker, og jeg havde lært at se Naturens Storhed i Ødemarken. Jeg synes, at Arbejdet i Danmarkshavn er det interessanteste Arbejde jeg endnu har været med til selv om man somme Tider synes det har været både hårdt og surt.