Historie

Vi har modtaget to dagbøger og en masse billeder fra de barske mænd der var med til at bygge Danmarkshavn i 1948-1949.

Kirsten Olsen, der er datter af ingeniør Otto Andersen, har sendt denne dagbog på 37 maskinskrevne sider, plus en masse billeder fra byggeriet og livet under de barske vilkår. Otto Andersen var leder af byggeriet - der var intet andet end en barsk kyst, sæler, moskusokser og isbjørne, så alt skulle med på skibet. En stor tak til Kirsten.

John Lehmann, der er søn af telegrafist Erik Lehmann har udformet sin fars dagbog som en hel bog på 204 sider. Denne bog, der er spækket med billeder fra dengang og en masse andet stof fra byggeårene, fik faderen til sin 75 års fødselsdag i december 2000. Vi har i redaktionen valgt at opdele bogen som den er opdelt i indholdsfortegnelsen - og yderligere opdele selve dagbogen i måneder, med link frem og tilbage. Vi takker John Lehmann for hans store arbejde.

For yderligere oplysninger om tilblivelsen af dagbogen, om dens hovedperson Erik Lehmann og om forfatteren, kan du skrive direkte til John Lehmann.

Den sidste af de første

Erik Lehmann, radiotelegrafist i Danmarkshavn 1948-1949 er død den 7. maj 2011 (f. 20-12-1925). Erik var med på det allerførste overvintringshold under Ib Poulsens ledelse og det er hans dagbog, suppleret med en lang række andre oplysninger der kan ses her på siderne. Som så mange andre havde Erik Grønland og ikke mindst Danmarkshavn i blodet og fulgte til det sidste med i alt hvad der var at finde om Danmarkshavn på internettet.
Så vidt vides var Erik den sidstlevende af de første pionerer, æret være hans og deres minde.