Historie - Erik Lehmanns dagbog

Indhold · En vejrstations tilblivelse

Til min far, Erik Lehmann, i anledning af hans 75-års fødselsdag den 20. december 2000.

København den 12. december 2000

Kære Far.

Her til din 75-års fødselsdag den 20. december, skal du selvfølgelig have en gave. Men hvad finder man på?

Du og mor har ikke det store materielle behov, der skal dækkes, "skufferne er allerede fyldt godt op", så der skal findes på noget andet. Efter megen overvejelse har jeg fået ideen til denne bog.

Jeg vidste, at du lå inde med din dagbog fra opholdet på Danmarkshavn og at du, i lighed med så mange andre "grønlandsfarere", stadig har "Grønland i blodet".

Hvor ofte har du ikke talt om Danmarkshavn, og hvor ofte har du ikke i de senere år, spurgt om man kunne finde oplysninger på "nettet" (Internet).

Hvordan er bogen blevet til?

Det lykkedes mig at overtale mor til at "stjæle" din dagbog en gang i foråret 2000 (håber, at du kan tilgive hende), og med den i hånden begyndte så min eftersøgning af andre kilder og andet materiale om Danmarkshavn og din tid deroppe.

Jeg har søgt på biblioteket, både det lokale og det kongelige, på Internettet, på Dansk Polarcenter, hos Minerva Film og mange andre steder.

Jeg har talt med et utal af mennesker og fået megen hjælp til opgaven, ikke mindst fra din gamle kammerat deroppefra, Erik Palsby.

Bagest i denne bog kan du se hvem jeg også har talt med og hvad de har hjulpet med. Der kan du også finde adresser på personer og institutioner der har bidraget eller som på anden måde kan være interessante.

Grønland i blodet.

Uanset hvem jeg har talt med, har jeg oplevet den samme begejstring for Nordøstgrønland hos dem som jeg oplever hos dig. Nordøstgrønland og Danmarkshavn "går i blodet".

Begejstringen hos dem har betydet, at det der fra starten blot var tænkt som en "pænt indbundet bog" med en afskrift af din dagbog, nu i stedet er blevet til en noget større bog med tekster og billeder hentet mange forskellige steder fra.

Så meget materiale og så lidt tid.

Mængden af indsamlet materiale voksede hurtigt. For at overkomme at få det hele samlet til en bog, har jeg måttet tage den moderne teknologi i anvendelse.

Her har min kollega i DAB, Leif Lundahl, ydet en meget stor indsats. Han har bl.a. "indscannet" hele din dagbog og været meget behjælpelig med tips og ideer til opsætning og layout.

Hvad skal det så koste?

Ja, dig skal det ikke koste en øre, der er jo tale om en gave.

Men, for der er altid et men ...

Mange af de mennesker der har hjulpet med bogen, har undervejs spurgt om de også måtte læse det færdige resultat. Jeg har lovet at spørge, og håber at du vil give lov.

God fornøjelse med læsningen!

Tilbage står blot endnu engang at ønske dig tillykke med de 75 år, og god fornøjelse med læsningen.

John

Indhold · En vejrstations tilblivelse