Historie - Erik Lehmanns dagbog

Indhold · September 1948 · November 1948

Fredag den 1 - 10 - 48.

I dag er vi begyndt at sætte de strenge op, som skal danne den egentlige modvægt. Brandt er begyndt opstillingen og monteringen af senderne i det nu færdige senderlokale.

Loftet i maskinrummet er færdig, og i 10-Mandshuset er skorsten nr. 2 blevet færdig.

Lørdag den 2 - 10 - 48.

Fra "Sørensens Høj" - den lille klippe ca. 1½ km. fra stationen, hvor hans radiopejler skal opstilles - sås pakisen tæt udenfor kysten. Mellem havnen og Koldewey holder strømmen en rende fri. 6 sæler i sigte.

I aften flot Nordlys over hele sydhimlen.

Søndag den 3 - 10 - 48.

I formiddag var Villy, Gert, Brandt og jeg en tur ude på ski, der er enkelte steder, det kan lade sig gøre.

Vi går ellers og skæver langt til skiene, når vi en enkelt gang får stille sne, men ikke så snart er det holdt op med at sne, så kommer der en lille rask storm, og så er det hele ødelagt. Der er kun enkelte steder, hvor sneen er blevet liggende, ved store fjelde o.lign.

I eftermiddag skød Kasper den sæl, der i ugens løb har drillet os fra sit åndehul i den vestlige del af havnen, senere nedlagde han to moskus inde i dalen mod NW.

Fra Termometerfjeldet sås et par store våger mod NE.

Tirsdag den 5 - 10 - 48.

Modvægten færdig, dvs. nu skal den hænge og strække sig nogle dage.

Kom så op i sendelokalet, hvor jeg skulle hjælpe Brandt med senderne.

I aften var der for første gang pengeudbetaling, hvad der medførte en strøm af telegrammer hjem, nu da akkumulatorerne kan oplades af maskinerne.

Vejret har været fint i dag, isen i den ydre del af havnen er brudt på enkelte steder.

Lørdag den 9 - 10 - 48.

Senderne er nu stillet på plads, og de forskellige kabler til og fra dem er forbundet. Lysinstallationerne i senderlokalet er også færdig. Som svar på en rapport til Styrelsen om arbejdets gang indløb svartelegram: "Komplimenterer atter".

Søndag den 10 - 10 - 48.

Hel fridag for alle.

I formiddags var Sørensen og jeg ude at stå på ski. Eli, Kokken og Gylden skød tre moskusokser østpå. Hansen og Palsby vendte fra Kap Bismarck hjem over isen.

Jeg brugte eftermiddagen til at vaske lidt tøj. Aftenen er gået med sludderen og kortspil.

Mandag den 11 - 10 - 48.

I dag er der blevet sat rør i senderne, og kl. 15.45 var den første kortbølgesender i luften, vi opnåede ingen forbindelse.

Der er målt op til skyhøjdemåleren, den skal anbringes ca. 350 m. fra stationen.

Tirsdag den 12 - 10 - 48.

Måtte i dag ud og gøre modvægten færdig. Det var ikke videre hyggeligt nu jeg havde gået inde i varmen en uge, det er køligt nu om dagen, vi har fra -17 til -20 grader om dagen.

Indvendig lysinstallation i senderlokalet, værkstedet, akkumulatorrummet og maskinrum er nu færdig. Støbning af fundament (bly) til termometerbur og radiosondeskab.

I aften styrtede kortbølgeantennerne ned på grund af dårlig materiale, det var en af isolatorerne, der var gået.

Der er i dag blevet trukket lod om værelserne i 10-Mandshuset, jeg fik nr. 10.

Onsdag den 13 - 10 - 48.

Den nedstyrtede antenne er atter sat på plads, det var kun en lille fejl, som hurtigt kunne rettes, men vi fik da alligevel hele formiddagen til at gå, det er jo tit, man skal ind og have varmet fingrene og ha' en smøg.

I eftermiddag er der trukket kabel fra stationen til pakhuset.

Torsdag den 14 - 10 - 48.

Blæst og sne hele dagen, så det meste arbejde blev lavet inden døre, nu er de fleste af husene da så vidt, at de er hule indvendig.

Senderne er nu forbundet med deres respektive antenner, og kalibreringen er begyndt.

Fredag den 15 - 10 - 48.

Kraftig snestorm hele natten, men ud på morgenstunden lagde vinden sig lidt.

Vores langbølgenedføring er blæst ned.

Kalibreringen af senderne fortsat, men måtte standse på dagen grundet strømmangel. Der skulle støbes i bunden af udgravningen til udstødningsrørene, så motorerne kunne ikke gå.

Vi gik så ud og fik samlet stumperne af langbølgenedføringen sammen og fik den op igen.

Vejret er blevet bedre, men langtfra godt.

Lørdag den 16 - 10 - 48.

Fik ikke strøm før kl. 15.00, så tiden gik med at forbinde kablet til skyhøjdemåleren. Nu begynder det ellers at lysne rundt omkring, vi regner med at kunne starte stationen den 1. november.

Søndag den 17 - 10 - 48.

Holdt fridag hele dagen.

Jeg fik tiden til et gå oppe på stationen, hvor jeg er begyndt at bygge en lille forstærker under ledelse af radioteknikeren.

Mandag den 18 - 10 - 48.

Kalibreret sendere hele dagen, men vi har vanskeligheder med langbølgen, som ikke vil afstemme på området 375 - 500 Kcs.

Radiosondehuset, eller den smule som skal laves i år - der skal kun rejses den ene ende - resten kommer næste år, er blevet færdig i dag under tømrer Andersens kyndige vejledning. Det tager den mand ca. et kvarter at slå et søm i, og det skal helst foregå ved hjælp af tommestok og vaterpas.

Tirsdag den 19 - 10 - 48.

Den første forbindelse er opnået med de store sendere. Kl. 10.00 med Daneborg, og kl. 18.00 med Brønlundsfjord, begge steder gik vi ind QSA 5.

Kablet fra pakhuset til 4-Mandshuset er lagt, og for første gang interimistisk lys i spisestuen.

Onsdag den 20 - 10 - 48.

Der har i de sidste dage været rodet en del rundt i værelserne i 10-Mandshuset.

Palsby og Sørensen har været rundt og tapetsere og de er blevet færdige i dag, samt dagligstuen og gangen i 4-Mandshuset.

Senderne har været i luften og haft tre forbindelser.

Torsdag den 21 - 10 - 48.

Det sydlige håndværkerhus er i dag blevet rømmet og fire mand er flyttet ind i deres værelser i 10-Mandshuset.

Det er blevet døbt "Bjørneborg", mens 4-Mandshuset hedder "De Gamles by".

Tømrerne arbejder på højtryk med at lave de resterende værelser beboelige. Nu har vi boet i lag i tre måneder, så alle er meget opsat på at få sit eget værelse at bo i, alt vores tøj ligger spredt rundt omkring, så vi har ikke megen samling på det.

Fredag den 22 - 10 - 48.

Stor bjørnejagt i dag.

Kl. 10.00 fik Poulsen øje på tre bjørne, som luntede omkring nede mellem masterne. Hvordan de er kommet så langt uden at nogen har opdaget dem, ved jeg ikke.

Han slog jo straks alarm, og så begyndte myrderierne; Straks kom sytten mand farende og begyndte at knalde løs - underligt at ingen andre end dyrene blev ramt. Jeg vil antage, at der er blevet affyret hen ved et hundrede skud, og underlig nok så havde næsten alle givet bjørnene det dræbende skud.

Det var en moder med to unger.

Senere på dagen opdagedes en gammel hanbjørn, som var på vej fra Østerhavnenæs mod stationen. Nissen og Kasper løb den i møde, mens Eli og Kokken kom bagefter på Slæde.

Bjørnen flygtede over mod Vesterhavnenæs, og efter et par timer måtte forfølgelsen opgives grundet ammunitionsmangel.

Gylden og Kokken
Gylden og Kokken

Lørdag den 23 - 10 - 48.

De tre store sendere afprøves nu hver dag med omkringliggende stationers, Brønlundsfjord, Daneborg, Ellaø og Scoresbysund, på både kort- og langbølger.

Vi skal være sikre på, at så snart vi har meldt startklar skal vi kunne komme igennem med vore observationer.

Den første slæderejse er startet i dag. Den gik til Mørkefjord, Knuths gamle overvintringshus fra ekspeditionen 1938 - 39. Der startede 7 mand, 4 slæder og 28 hunde. Vejret var fint, så de håbede at få en god tur.

Søndag den 24 - 10 - 48.

Holdt en stille søndag, kun 10 mand på stationen.

Vejret har været fint, så dagen har for de flestes vedkommende været benyttet til resultatløse jagtture, kun enkelte harer og ryper er set.

Mandag den 25 - 10 - 48.

De Mørkefjordsrejsende vendte hjem kl. 15.00 efter en fin tur, god is og næsten ingen sne. Over 30 moskusokser er observeret og flere bjørnespor.

Radiosondematerialet er afprøvet og fundet i orden.

Jeg er i dag flyttet over i mit værelse, så nu går der jo nogle dage med at få pakket ud og få orden i det hele.

Værelset er ellers dejligt stort, 3 x 4 m. Der er et dejligt stor dobbeltskab, en ottoman med magasin, skrivebord og en stol med hynde.

Tirsdag den 26 - 10 - 48.

Skulle i dag begynde på jobbet i kabyssen.

Kokken er nødt til at have en mand til hjælp, så vi må alle tage vores tørn derude, en uge af gangen. Kasper havde fødselsdag, og den blev fejret med den traditionelle omgang.

Onsdag den 27 - 10 - 48.

Jeep-tur til Mørkefjord, (Poulsen, Hansen, Brandt, V. Andersen og Ingeniør Andersen). De ca. 55 km. tilbagelagdes på fem kvarter. Hansen hjembragte en længe savnet ambolt.

Det sidste værelse tapetseret.

Om aftenen telegram til Styrelsen: "Stationen klar til at begynde 1. november som instruksen lyder - med observationer hver sjette eller tredje time".

Torsdag den 28 - 10 - 48.

Lysinstallation i køkken, spisestue, dagligstue, og gang færdig.

Køkkenloftet malet. Kabel ført over til "Bjørneborg".

I dag har jeg været med på jeep-tur til Mørkefjord. På vejen passerer man tre af "Nanoks" fangsthytter. Vi var kun inde i de to, den på Lille Snenæs, og Hvalrosodden.

Jeepen - en rigtig arbejdshest
Jeepen - en rigtig arbejdshest

Der er nu ikke meget i sådan en hytte, men jeg vil gerne tro, at en træt og sulten fangstmand er glad for at komme under tag.

Hytten, der er 2 x 3 m., indeholder som regel kun en køje, en kakkelovn, og den fornødne proviant.

Mørkefjordshuset er noget helt andet. Det har seks værelser, storstue, køkken og lagerrum, foruden et lille pakhus.

Vejret var fint, og isen god at køre på, så vi fik en hurtig men god tur. Startede kl. 13.00 og var hjemme igen kl. 17.00.

Slæde ved Mørkefjordshuset
Slæde ved Mørkefjordshuset

Fredag den 29 - 10 - 48.

Første radiosondeballon opsendt som prøve, materialet fundet i orden, undtaget teodolitten, som var dårligt konstrueret.

En radiosonde er en miniaturesender, påhæftet forskellige meteorologiske instrumenter. Radiosonden ophænges i sin antenne og en gummisnor under en stor ballon.

Ballonen er fyldt med brint, så den når en i forvejen bestemt stigehastighed (300 m. pr. min.). Ballonen sættes op dagligt kl. 14.10, hvorefter Telegrafisterne følger ballonen i teodolitten, og radiosondemanden opfanger de signaler, som sonden sender ned, på sin modtager.

Modtageren er konstrueret med en roterende valse, hvorpå der er lagt et stykke papir og for hvert signal fra sonden, prikkes et hul i papiret, som ved senere sammenligning, med kurver - og kalibreringsark, og et hestearbejde fra radiosondemandens side, viser vejret i de forskellige luftlag op til 25 km.

Samtidig, mens dette foregår, står telegrafisterne ovre ved teodolitten og frysende følger ballonen på dens skiftede færd rundt i atmosfæren. Hvert minut aflæses så højde - og sidevinkel på teodolitten og på grundlag af disse målinger beregner vi så senere vindhastighed og -retning for hver 300 m.

Knap en time efter at beregningerne er færdige og sat i kode, har Meteorologisk Institut i København, og den amerikanske flyvebase "Blue West One", resultatet og kan lave deres vejrmeldinger derefter.

Lørdag den 30 - 10 - 48.

Endelig ordre på at påbegynde stationens drift den 1. november med observationer hver sjette time og radiosonde dagligt, men intet skulle afsendes før nærmere ordre.

Vi fik så en lille instruktion i brugen af sendere og modtager og vi genopfriskede lige vejrkoden, så der ikke skulle være noget, vi havde glemt nu oven på tre måneders andet arbejde.

Søndag den 31 - 10 - 48.

Søndagene bruges nu til husflidsarbejde.

Her bliver fabrikeret en del pibestativer, hylder og bogreoler. Enkelte har været på jagt, men i denne tid, hvor vi ikke har mange timers lys, er der ikke mange, som tager ud.

Indhold · September 1948 · November 1948