Bibliotek

Litteratur som findes på Danmarkshavns bibliotek

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research: Report 1992/93.
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung: 125 Jahre deutsche Polarforschung. Bremerhaven 1994.
Andersen, John: Sydvestgrønland. København 1974.
Andersen, John: Feltfotogrammetri anvendt til arkæologisk rekognoscering. København 1982.
Andreasen, Claus og Henrik Elling: Biologisk-arkæologisk kortlægning af Grønlands østkyst mellem 75°N og 79°30'N. Del 5: Arkæologisk kortlægning mellem Shannon (74°55'N) og Íle de France (77°41'N), sommeren 1989. Grønlands Hjemmestyre, Miljø- og naturforvaltning, teknisk rapport nr. 18. 1990.
Andreasen, Claus, Lars Anker Angantyr, Christian Bay, David Boertmann, Erik W. Born, Henrik Elling, Hans Jakob Helms, Finn Larsen, Carsten Riis Olesen og Helle Siegstad: Naturbevaring i Grønland. Forskning, natur- og vildtforvaltning. 1991.
Andreassen, Janni: Mylius - portræt af en myte. 1992.
Andreassen, Janni: Eigil. Biografi om polarforskeren og kunstneren Eigil Knuth. København 2003.
Arke, Pia: Scoresbysundhistorier. Fotografier, kolonisering og kortlægning. København 2003.
Bang, Jette: 30.000 Kilometer med Sneglefart. 1941.
Bang, Kirsten: Åndemanerens lærling. Af Østgrønlands saga I. København 1967.
Berliner, Franz: Grønland. Fra Kap Farvel til Angmagssalik. 1968.
Berliner, Franz: Vestgrønland. Fra Narssarssuak til Upernavik. 1970.
Birket-Smith, Kaj: Eskimoerne. 1961.
Bjerre, Jørgen: Sirius, Danmarks slædepatrulje i Nordøstgrønland.
Boyd, Louise A.: The Fiord Region of East Greenland. American Geographical Society, Special Publication No. 18. New York 1935.
Boyd, Louise A.: The coast of Northeast Greenland with hydrographic studies in the Greenland Sea. The Louise A. Boyd Arctic expeditions of 1937 and 1938. American Geographical Society, Special Publication No. 30. New York 1948.
Brun, Eske: Mit Grønlandsliv. 1985.
Böcher, Tyge W., Kjeld Holmen og Knud Jakobsen: Grønlands Flora. København 1957.
Böcher, Tyge W., Bent Fredskild, Kjeld Holmen og Knud Jakobsen: Grønlands Flora. København 1978.
Carlson, William S.: Luftbro over Indlandsisen. København 1987.
Danish Polar Center, The and The Commission for Scientific Research in Greenland: Newsletter No. 31, june 1997.
Danmarks Meteorologiske Institut: Vejr for enhver - Vejr, klima og miljø. 1997.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Niels Henriksen: Grønlands geologiske udvikling fra urtid til nutid. 2005.
Danmarks Radio: Det grønlandske eventyr. Skønhed, stilhed og iskold ødemark. 2006.
Egede, Hans: Relation Angaaende Den Grønlandske Mission samt Det gamle Grønlands Nye Perlustration eller Naturel-Historie. 1971.
Egede, Poul og Niels Egede: Continuation af Relationerne Betreffende Den Grønlandske Missions Tilstand samt Tredie Continuation Af Relationerne Betreffende Den Grønlandske Missions Tilstand. 1971.
Erngaard, Erik: Grønland i tusinde år. København 1972.
Feilberg, Jon, Bent Fredskild og Sune Holt: Grønlands Blomster. Flowers of Greenland. 1984.
Fenger, Niels: Solen kommer ikke mere op. Jørgen Brønlunds rejsedage. 1970.
Fischer, Knud: Hvalrossen - et liv i isen. 1990.
Fischer, Knud: Isbryder. 1990.
Fischer, Knud: Sneharen - et liv i sneen. 1992.
Fischer, Knud: Polardage. 1993.
Fischer, Knud: Edderfuglen - et liv ved kysten. 1994.
Fischer, Knud: Havternen - et liv fra pol til pol. 1994.
Fleischer, Jørgen: Grønlands historie kort fortalt. 2003.
Foreningerne Nordens Forbund: Grønland·81. 1981.
Freuchen, Peter: Min grønlandske Ungdom. København 1953.
Freuchen, Peter: Peter Freuchens Bog om De syv Have. 1959.
Freuchen, Peter: Peter Freuchens Bog om Eskimoerne. 1962.
Freuchen, Peter: Erindringer. København 1963.
Friis, Achton: Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordostkyst. København 1909.
Fristrup, Børge: Indlandsisen. 1963.
Gad, Finn: Grønlands Historie I. København 1967.
Gad, Finn: Grønlands Historie II, 1. og 2. halvbind. København 1969.
Gad, Finn: Grønlands Historie III. København 1976.
Geertsen, Ib: Kârale Andreassen. En østgrønlandsk kunstner. Nuuk 1990.
Génsbøl, Benny: Grønlands natur. 1978.
Gilberg, Aage: Verdens nordligste Læge. København 1940.
Giæver, John: Soldage og polarnætter. Norselekspeditionen til Antarktis 1949-1952. København 1952.
Giæver, John: Ishavets glade borgere. København 1959.
Grønlands Geologiske Undersøgelse: Geologisk kort over Grønland 1:2.500.000. 1984.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1912, Det. København 1912.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1913, Det. København 1914.
Grønlandske Selskabs skrifter 1, Det: Egil Thorhallesen: Beskrivelse over Missionerne i Grønlands søndre Distrikt. København 1914.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1914, Det. København 1915.
Grønlandske Selskabs skrifter 2, Det: Grønlandske Relationer: Grønlændernes Liv og Levnet. København 1915.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1915, Det. København 1916.
Grønlandske Selskabs skrifter 3, Det: Forslag om at bebygge Scoresby Sund-Egnen i Østgrønland ved vestgrønlandske Sælfangere. København 1916.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1919, Det. København 1920.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1920 og 1921, Det. København 1922.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1922, 1. Hefte, Det. København 1922.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1922, 2. Hefte og 1922-23, Det. København 1923.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1923-24, Det. København 1924.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1925-26, Det. København 1926.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1926-27, Det. København 1927.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1927-28, Det. København 1928.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1928-29, Det. København 1929.
Grønlandske Selskabs skrifter 6, Det: Otto Fabricius: Fauna Groenlandica. Pattedyr og Fugle. København 1929.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1929-30, Det. København 1930.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1933-34, Det. København 1934.
Grønlandske Selskabs skrifter 9, Det: Knud Oldendow: Naturfredning i Grønland. København 1935.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1935, Det. København 1935.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1936, Det. København 1936.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1937, Det. København 1937.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1938, Det. København 1938.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1939, Det. København 1939.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1941, Det. København 1941.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1942, Det. København 1942.
Grønlandske Selskabs skrifter 12, Det: H. Ostermann: Frederikshaabs historie 1742-1942. København 1943.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1943, Det. København 1943.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1944, Det. København 1944.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1945, Det. København 1945.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1946, Det. København 1946.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1947, Det. København 1947.
Grønlandske Selskabs skrifter 16, Det: Kongefærden til Grønland 1921. København 1948.
Grønlandske Selskabs Aarsskrift 1948, Det. København 1948.
Grønlandske Selskabs Årsskrift 1949, Det. København 1949.
Grønlandske Selskabs skrifter 17, Det: Erhverv og kultur langs polarkredsen. Træk af den moderne industrikulturs betydning for polarlandene. København 1950.
Grønlandske Selskabs Årsskrift 1950, Det. København 1950.
Grønlandske Selskabs Årsskrift 1951, Det. København 1951.
Grønlandske Selskabs Årsskrift 1952, Det. København 1952.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1954.
Grønlandske Selskabs skrifter 18, Det: Grønlændervennen Hinrich Rink. Videnskabsmand, skribent og grønlandsadministrator. København 1955.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1955.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1956.
Grønlandske Selskabs skrifter 19, Det: I: Kolonibestyrer Johan Petersen: Ujuâts Dagbøger fra Østgrønland 1894-1935. II: Johan Petersens (Ujuâts) danske Oversættelser: Østgrønlændernes Sagn og Fortællinger samlet af Gustav Holm i 1884-85. København 1957.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1957.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1958.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1959.
Grønlandske Selskabs skrifter 20, Det: Îsímardik. Den store drabsmand. 1960.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1960.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1961.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1962.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland. Indholdsfortegnelse for årgangene 1953-1962. 1963.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1963.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1964.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1965.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1966.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1967.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1968.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1969.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1970.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1971.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1972.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland. Indholdsfortegnelse 1963-1972.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1973. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1974. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1975. Hefte 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1976. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1977. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1978. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1979. Hefte 1, 2, 6-7, 8, 9 og 10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1980. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1981. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1982. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskabs skrifter 25, Det: Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08. Publikationer om Østgrønland, Nr. 10: Mindeblade om Danmark-ekspeditionen 1906-08. 1983.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1983. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1984. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1985. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1986. Hefte 1, 2-3, 4, 6-7, 8-9 og 10.
Grønlandske Selskabs skrifter 28, Det: Peder Hansen Resen: Groenlandia. København 1987.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1987. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1988. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1989. Hefte 1, 3-4, 5, 6, 7-8, 9 og 10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1990. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1991. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1992. Hefte 1-10.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland. Indholdsfortegnelse 1983-1992.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1993. Hefte 1-8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1994. Hefte 1-8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1995. Hefte 1-8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1996. Hefte 1, 5 og 7-8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1997. Hefte 1-8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1998. Hefte 1-8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 1999. Hefte 1-8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 2000. Hefte 1, 2, 6-7 og 8.
Grønlandske Selskab, Det: Grønland 2001. Hefte 1 og 3.
Hansen, Thorkild og Sven Havsteen-Mikkelsen: Sidste Sommer i Angmagssalik. 1978.
Harper, Kenn: Gi' mig min far igen. New York-eskimoen Miniks liv. 1987.
Havsteen-Mikkelsen, Sven: Nordvejene. København 1963.
Howarth, David: Fodspor i sneen. 1958.
Ingstad, Helge: Nunamiut. Blandt Alaskas indlands-eskimoer. 1954.
Ingstad, Helge: Øst for den store bre. Oslo 1957.
Ingstad, Helge: Landet under Polarstjernen. En rejse til Grønlands norrøne bygder. København 1960.
Ingstad, Helge: Vejen til Vinland. Fundet af Vikingernes Bopladser i Nordamerika. 1966.
Janssen, Carl Emil: En Grønlandspræsts Optegnelser 1844-49.
Jensen, Flemming: ímaqa. 1999.
Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08: Publikationer om Østgrønland, Nr. 4: Danmark-Ekspeditionens Nekrologer I-IX, med Illustrationer. København 1936.
Kjems, Rud: Horisonter af Is. Erobringen af den grønlandske indlandsis. København 1981.
Knuth, Eigil: Under det nordligste Dannebrog. Beretning om Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition 1938-39. København 1940.
Knuth, Eigil: Uafhængighed. Hundeslæderejsens filosofi. Nuuk 1995.
Koch, Lauge and John Haller: Geological Map of East Greenland, 72°-76° N. lat. (1:250,000). Meddelelser om Grønland, bind 183. København 1971.
Kristensen, Monica: Mod 90° Syd. 1987.
Kristoffersen, Finn: Jagt på Nordens hjortevildt og andre klovbærende arter. København 1971.
Larsen, Helge: Eskimokulturen. København 1960.
Larsen, Thor: Isbjørnen - et liv ved havet. København 1983.
Lauritsen, Birthe: Fangstmandsliv og de danske fangstkompagnier i Nordøstgrønland 1919-1952.
Lauritzen, Philip: Grønland på vingerne. 1985.
Lauritzen, Philip: Myten om Minik. 1987.
Ley, Willy: Polerna. Stockholm 1963.
Lidegaard, Mads: Det gælder Grønland. København 1968.
Lidegaard, Mads: Hans - en eskimo. En grønlandsk livsskæbne. København 1985.
Lynge, Augo: Trehundrede år efter... Nuuk 1989.
McKinlay, William Laird: Karluk. Den glemte ekspedition. 1977.
Madsen, Marius: Strandet i Østgrønland. 1989.
Malaurie, Jean: De sidste konger i Thule. 1957.
Martens, Gunnar, Jens Fog Jensen, Morten Meldgaard og Hans Meltofte: Peary Land. Nuuk 2003.
Mikkelsen, Ejnar: Fra Hundevagt til Hundeslæde. 1954.
Mikkelsen, Ejnar: Ukendt Mand til ukendt Land. 1954.
Mikkelsen, Ejnar: Farlig Tomandsfærd. København 1955.
Mikkelsen, Ejnar: Fra Fribytter til Embedsmand. 1957.
Mikkelsen, Ejnar: Svundne Tider i Østgrønland. Fra Stenalder til Atomtid. 1960.
Mikkelsen, Peter Schmidt: Tusind dage med Sirius. 1986.
Mikkelsen, Peter Schmidt: Nordøstgrønland 1908-60. Fangstmandsperioden. 1994.
Mikkelsen, Peter Schmidt: Twin Otter. Flyvning og rejser i Grønland. 2006.
Munck, Ebbe: Strejftog i Nord. 1959.
Nygaard, J. Bech: Solen står lavt. København 1968.
Nørregaard, Karen: Inuit Nipaat. Grønlandske digte i 1980'erne.
Odsbjerg, Anders: Nordøstgrønlands slædepatrulje 1941-45. København 1990.
Odsbjerg, Anders: Lauge Koch. Grønlandsforskeren. 1992.
Olsen, Kurt: Et Hundeliv. Oplevelser med Slædepatruljen i Nordøstgrønland under 2. Verdenskrig. 1965.
Pedersen, Alwin: Polardyr. København 1934.
Pedersen, Alwin: Rosmarus. En beretning om hvalrossens liv og historie. København 1951.
Politikens Forlag: Bogen om Grønland. København 1970.
Politikens Forlag: Bogen om Grønland. København 1978.
Politikens Forlag: Grønlands natur. Særudgave af Danmarks natur, bind 11. København 1981.
Poulsen, Charles: Yngstemandens Dagbøger Fra Danmark-Ekspeditionen 1906-1908. København 1991.
Rasmussen, Finn: Mylius-Erichsens Mindeekspedition. Rapport 93. 1994.
Rasmussen, Knud: Den store Slæderejse. København 1956.
Rasmussen, Knud: Min Rejsedagbog. Skildringer fra den første Thule-ekspedition. 1957.
Rasmussen, Knud: Myter og Sagn fra Grønland. Bind I: Østgrønlændere. 1978.
Rasmussen, Knud: Myter og Sagn fra Grønland. Bind II: Vestgrønland. 1979.
Rasmussen, Knud: Myter og Sagn fra Grønland. Bind III: Kap York-distriktet og Nordgrønland. 1979.
Rosendahl, Gunnar P.: Grønland - sådan set. Rammerne om dagligdagen. Nuuk 1989.
Rosing, Jens: Sagn og saga fra Angmagssalik. 1963.
Rosing, Otto: Tikipok. Glimt fra Grønland. 1967.
Salomonsen, Finn, Bent Muus og Christian Vibe: Grønlands fauna. Fisk · Fugle · Pattedyr. København 1982.
Secher, Karsten, Jens Bøcher, Bjarne Grønnow, Sune Holt, H.C. Petersen og Henning Thing: Arnangarnup Qoorua. Paradisdal i tusinder af år. 1987.
Seidenfaden, Gunnar: Moderne arktisk forskning. København 1938.
Shackleton, Edward: Fridtjof Nansen. Polarforskeren. København 1960.
Silis, Ivars: Slædesporene fyger til. København 1970.
Silis, Ivars: Hvide horisonter. Verdens Største Nationalpark. Nuuk 1994.
Smidt, Erik L. Balslev: Min tid i Grønland - Grønland i min tid. Fiskeri · Biologi · Samfund 1948-1985. 1989.
Stauning, Th.: Min Grønlandsfærd. København og Oslo 1930.
Thing, Henning: Encounters with wildlife in Greenland. Nuuk 1990.
Thomsen, Hans: Danmarkshavn kalder... København 1966.
Treaarsekspeditionen til Christian X's Land, Med. Af Deltagere i Ekspeditionen. København 1937.
Turistforeningen for Danmark: Årbog 1952-53: Grønland. Ringkøbing 1952.
Ulloriaq, Inuutersuaq: Beretningen om Qillarsuaq og hans lange rejse fra Canada til Nordgrønland i 1860erne. København 1985.

- og der er meget mere ...