Om Danmarkshavn

DanmarkshavnVejrstationen Danmarkshavn er bygget hvor Danmark-ekspeditionen i 1906-1908 havde basestation. Grunden til denne populære placering er, at det er det nordligste man kan sejle til med skib. I dag drives den civile station af Tele Greenland. Otte mand bemander stationen, der hver tredje time foretager overfladeobservationer. Det vil sige målinger af vejret i to meters højde: Lufttryk, temperatur, fugtighed, vindretning og -hastighed. Informationerne går via satellit til de internationale vejrbureauer.

Hovedopgaven for personalet er 2 gange i døgnet at opsende en ballon med måleinstrumenter. Ballonen stiger i løbet af et par timer til op mod 35 kilometers højde inden den sprænges. Ballonen udvider sig i takt med at lufttrykket falder med stigende højde, indtil den som nævnt til sidst springer; ballonens rumfang er på dette tidspunkt forøget op mod 200 gange og gummiet er tyndt som en sæbeboble. Måleinstrumenterne, der er ophængt i en snor under ballonen, giver løbende information om atmosfærens beskaffenhed. Disse informationer er især vigtige for flytrafikken.

På den nordlige halvkugle går vejret fra vest mod øst og det vil sige, at man kan forudsige vejret i Europa, hvis man kender vejret på Grønland. Derfor er vejret på Grønland utrolig vigtigt.

Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der ejer vejrstationen Danmarkshavn, mens Tele Greenland er entreprenør. Men det er International Civil Aviation Organization (ICAO), der betaler omkostningerne. Normalt er det sådan, at de enkelte lande laver deres egne målinger og så bytter man oplysninger. Men Grønland er så stor og så vigtig rent vejrmæssigt, at man er blevet enige om, at det er urimeligt, at Danmark og Grønland skal betale for dette. Derfor betaler ICAO blandt andet for Danmarkshavn.

De otte mænd, der arbejder i Danmarkshavn cirka 6-10 måneder ad gangen har næsten alle forskellige funktioner. Stationslederen fungerer som radiomand, der er en radiosondeleder og to radiosondeassistenter, en teletekniker, en maskinmand, en handymand og en kok.

Alle mændene bor i det samme hus, der indeholder køkken, spisestue, opholdsrum, soverum og arbejdsrum. Herudover findes der på stationen det såkaldte ballonhus, hvorfra opsendelse af ballonerne foregår. Der er et tømrerværksted, et elværk, et nødelværk og et lager. Endelig findes der også huset "Villaen", som er det hus Mylius-Erichsen og hans folk byggede, da Danmark-ekspeditionen slog lejr i 1906.

DMI har i sommeren 2001 afsluttet en modernisering af vejrstationen i Danmarkshavn.

Moderniseringen betyder, at denne vigtige vejrstation i det isolerede Nordøstgrønland er forsynet med det nyeste udstyr inden for meteorologisk måling og at der nu modtages observationer hver fulde time. Data fra stationen - og fra lignende stationer - anvendes som input i de matematiske modeller der danner grundlag for udarbejdelsen af vejrudsigter og varsler for hele det nordeuropæiske område.

Den nye vejrstation har automatiske følere for følgende parametre: Vindhastighed, vindretning, vindstød, lufttemperatur og -fugtighed, lufttryk, sigtbarhed og vejrlig samt skyhøjde og skymængde. Observationer fra stationen vises på DMI's hjemmeside.

Villaen, den første bygning i Danmarkshavn fra 1906